A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
1
2
Sachenrecht
Art. 204
Art. 53
Sachenrechtsverordnung
Art. 31 ff
SBPVG
Art. 23
Art. 4 Abs. 1
Art. 13 Abs. 1
Art. 17
Art. 20
Art. 21
Art. 23 f
SchulG
Art. 8
Art. 15a Abs. 2
Art. 67
Art. 68 Abs. 2
Art. 73a
Art. 73b
Art. 83
Art. 83 Abs. 2
Schulgesetz
Art. 8
Art. 68
Art. 73a
Art. 73b
Art. 83
SchulOV
Art. 21 Abs. 1
Art. 21 Abs. 7
SDÜ
Art. 54
Art. 62 Abs. 1
SHG
Art. 1
Art. 1 Ziff 1
Art. 2
Art. 2 Abs. 1
Art. 3
Art. 5
Art. 5 ff
Art. 8
Art. 8 Abs. 3
Art. 9 Abs. 2
Art. 14
Art. 17
Art. 17 Abs. 1 Bst. c
SHV
Art. 8
Art. 9
Art. 15 Abs. 2
Art. 20c
Art. 29 Bst. 1
Sozialhilfegesetz
Art. 1 ff
Art. 27
SPBV
Art. 7 Abs. 1
Art. 17
Art. 17 Abs. 2
Art. 17 Abs. 4
SPG
Art. 25 Abs. 3
Art. 8
Art. 1
Art. 2
Art. 2 Abs. 1 Bst c
Art. 9
Art. 3 Abs. 1
Art. 3 Abs. 1 Bst. n
Art. 3 Abs. 1 Bst. k
Art. 4
Art. 5
Art. 5 Abs. 3
Art. 6
Art. 9 Abs. 3
Art. 10
Art. 15 Abs. 1 Bst a
Art. 24 Abs. 9
Art. 25
Art. 28 Abs. 1 Bst. c
SPG, LGBl. 1996 Nr. 116
Art. 15
SPV
Art. 1 Abs. 1
SR
Art. 102 Abs. 1
Art. 170b
Art. 251
Art. 251a
Art. 251b
Art. 251c
Art. 251d
Art. 251g
Art. 251h
Art. 251i
Art. 251j
Art. 251k
Art. 525
Art. 529
Art. 1 Abs. 2
Art. 2
Art. 2 Abs. 1
Art. 2 Abs. 2
Art. 3
Art. 13
Art. 20
Art. 20 Abs. 2
Art. 20a
Art. 23
Art. 25 ff
Art. 25 Abs. 2
Art. 27
Art. 28b Abs. 2
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 61
Art. 63 ff
Art. 67
Art. 68
Art. 101 Ziff. 3
Art. 102
Art. 113 Abs. 1
Art. 141 ff
Art. 170e
Art. 170a Abs. 2
Art. 170c Abs. 1
Art. 171
Art. 172
Art. 172 Abs. 2
Art. 196
Art. 199
Art. 199 Abs. 1
Art. 203 Abs. 1
Art. 219
Art. 251e
Art. 251f
Art. 310
Art. 313 Abs. 1 Ziff 3
Art. 315
Art. 316
Art. 316 Abs. 2
Art. 354
Art. 365
Art. 365 Abs. 3
Art. 373
Art. 373 Abs. 1
Art. 376
Art. 384
Art. 391
Art. 391 Abs. 1
Art. 392 ff
Art. 501
Art. 501 Abs. 2
Art. 502
Art. 503 Abs. 1
Art. 509
Art. 512
Art. 518
Art. 519
Art. 521
Art. 529 ff
Art. 530 Abs. 2
Art. 555
Art. 556
Art. 557
Art. 564
Art. 564 Abs. 3
Art. 565
Art. 566
Art. 568
Art. 571
Art. 582 Abs. 3
Art. 623
Art. 623 Abs. 1
Art. 625
Art. 626 Abs. 1
Art. 626 Abs. 3
Art. 627
Art. 627 Abs. 2
Art. 629 Abs. 1
SchlT Art. 32
SchlT Art. 62
SchlT Art. 63
SchlT Art. 87
SchlT Art. 88
SchlT Art. 101 Ziff 3
SchlT Art. 101 Ziff 3 Abs. 2
SSV
Art. 1 Abs. 1
Art. 87
Art. 87 ff
Art. 87 Abs. 1
Art. 88
Art. 88 Abs. 1
Art. 88 Abs. 2 Bst. d
Art. 88 Abs. 5 Bst a
Art. 91 Abs. 6
Art. 92
Art. 93
Art. 103 Abs. 3
Staatenlosenübereinkommen
Art. 1 ff
StAG
Art. 21
Art. 51
SteAHG
Art. 1 ff
Art. 1 Abs. 2
Art. 2 Abs. 2 Bst. a
Art. 21
Art. 24
Art. 24 Abs. 1
Art. 24 Abs. 2
Art. 25
Art. 26
Art. 26 f
Art. 28
Art. 3 Abs. 1
Art. 7 Abs. 2 Bst. i
Art. 8 Abs. 2
Art. 1 ff
Art. 7
Art. 7 Abs. 2
Art. 7 Abs. 2 Bst. a
Art. 7 Abs. 2 Bst. e
Art. 7 Abs. 3
Art. 8 Abs. 1
Art. 8 Abs. 1 Bst. c
Art. 21 Abs. 1
Art. 21 Abs. 2
Art. 22
SteG
Art. 102
Art. 116
Art. 116 ff
Art. 116 Abs. 3
Art. 116 Abs. 4
Art. 117 f
Art. 117 Abs. 4
Art. 118
Art. 14 Abs. 2 Bst. d
Art. 14 Abs. 2 Bst. k
Art. 14 Abs. 2 Bst. s
Art. 158 Abs. 7
Art. 158 Abs. 9
Art. 16 Abs. 2
Art. 16 Abs. 3 Bst. g
Art. 160 Abs. 2 Bst. b
Art. 23 Abs. 1 Bst. a
Art. 23 Abs. 2 Bst. c
Art. 23 Abs. 5 Abs. b
Art. 3
Art. 35 ff
Art. 36
Art. 4 Abs. 2
Art. 44 Abs. 1 Bst. b
Art. 47 Abs. 3
Art. 48 Abs. 1 Bst. f
Art. 49
Art. 51 Abs. 1
Art. 58
Art. 94 Abs. 2
Art. 97 Abs. 2
Art. 7
Art. 8
Art. 12
Art. 12 Abs. 2
Art. 12 Abs. 4
Art. 18
Art. 23 Abs. 1 Bst. e
Art. 25 Abs. 2
Art. 32 Abs. 1 Bst e
Art. 37
Art. 45 Abs. 1
Art. 45 Abs. 1 Bst. a
Art. 45 Abs. 2 Bst. a
Art. 45 Abs. 2 Bst. h
Art. 47 Abs. 1
Art. 47 Abs. 3 Bst. c
Art. 55
Art. 62
Art. 64
Art. 64 ff
Art. 66 Abs. 1
Art. 73
Art. 77
Art. 82a
Art. 84
Art. 84 Abs. 1
Art. 88d
Art. 93
Art. 94 ff
Art. 117 Abs. 3
Art. 118 Abs. 3
Art. 119
Art. 120
Art. 121 Abs. 1
Art. 123
Art. 132
Art. 135
Art. 144
Art. 150 ff
Art. 160 Abs. 2
Art. 180a
SteG (1961)
Art. 47 Abs. 1 Bst. b
Art. 77
Art. 79
Art. 82a
Art. 84
Art. 88
Art. 88 Abs. 1
Art. 88d
Steuergesetz
Art. 49
SteV Steuerverordnung
Art. 13
Art. 19
Art. 21 Abs. 2
Art. 29
Art. 3 Abs. 2 Abs. 4
Art. 41 Abs. 2
Art. 26 Abs. 4
Art. 28 Abs. 3
Art. 33 Abs. 1
Art. 37
Art. 41
StG
§ 153
StGB
Art. 22 Abs. 1
§ 167
§ 20c
§ 233 Abs. 1 Ziff. 2
§ 236 Abs. 1
§ 32
§ 32 Abs. 1
§ 32 Abs. 3
§ 33
§ 33 Abs. 1 Ziff. 1
§ 34
§ 34 Abs. 1 Ziff. 10
§ 34 Abs. 1 Ziff. 11
§ 34 Abs. 1 Ziff. 14
§ 34 Abs. 1 Ziff. 15
§ 34 Abs. 1 Ziff. 16
§ 34 Abs. 1 Ziff. 17
§ 34 Abs. 1 Ziff. 4
§ 34 Abs. 1 Ziff. 7
§ 37
§ 38
§ 41 Abs. 3
§ 45 Abs. 1
§ 71
§ 1
§ 1 Abs. 1
§ 2
§ 4
§ 5
§ 5 Abs. 3
§ 9
§ 11
§ 12
§ 15
§ 15 Abs. 2
§ 20
§ 20 Abs. 1
§ 20 Abs. 1 Ziff 1
§ 20 Abs. 4
§ 20 Abs. 5
§ 20a
§ 20a Abs. 1
§ 20b
§ 20b Abs. 2
§ 20c Abs. 1 Ziff 1
§ 21 Abs. 1
§ 21 Abs. 2
§ 26
§ 26 Abs. 1
§ 26 Abs. 2
§ 28
§ 31
§ 31a Abs. 4
§ 33 Ziff. 6
§ 33 Abs. 1
§ 33 Abs. 6
§ 34 Abs. 2
§ 34 Ziff 7
§ 34 Ziff 10
§ 34 Ziff 17
§ 34 Ziff 18
§ 34 Ziff 19
§ 38 Abs. 1
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 42 Abs. 1
§ 43
§ 43 Abs. 1
§ 43 Abs. 2
§ 43a Abs. 4
§ 46
§ 46 Abs. 1
§ 46 Abs. 2
§ 46 Abs. 4
§ 57
§ 57 Abs. 3
§ 58 Abs. 2
§ 59 Abs. 2
§ 59 Abs. 3
§ 60 Abs. 2 Ziff. 4
§ 61
§ 64 Abs. 1 Ziff 4
§ 64 Abs. 1 Ziff 6
§ 64 Abs. 1 Ziff 9
§ 65 Abs. 4 Ziff 3
§ 67
§ 67 Abs. 2
§ 74 Abs. 1
§ 74 Abs. 1 Ziff. 5
§ 74 Abs. 1 Ziff. 7
§ 75
§ 83
§ 89
§ 90 Abs. 1
§ 91
§ 105
§ 107
§ 108
§ 111 Abs. 2
§ 126a
§ 129
§ 133
§ 133 Abs. 1
§ 134
§ 142 Abs. 1
§ 144 Abs. 1
§ 145 Abs. 1 Ziff. 1
§ 146
§ 146 ff
§ 147 Abs. 2
§ 148a
§ 153
§ 153 Abs. 2
§ 156 Abs. 1
§ 158
§ 159
§ 159 Abs. 1 Ziff 1
§ 159 Abs. 1 Ziff 2
§ 161
§ 164
§ 165
§ 165 Abs. 2
§ 167 Abs. 2
§ 203
§ 205
§ 206
§ 206 Abs. 1
§ 208 Abs. 1 Ziff 2
§ 210
§ 212 Abs. 1
§ 218a
§ 218a Abs. 3
§ 226
§ 229
§ 229 Abs. 1
§ 232 Abs. 3
§ 235 Abs. 1
§ 235 Abs. 3
§ 283
§ 283 Abs. 1 Ziff 2
§ 283 Abs. 1 Ziff. 7
§ 288
§ 295
§ 297
§ 297 Abs. 1
§ 302
§ 304
§ 304 ff
§ 307
§ 307 f
§ 307 Abs. 1
§ 309
StGB alt
§ 60 Abs. 2 Ziff 4
StGHG
Art. 54 Abs. 1
Art. 11
Art. 15
Art. 15 Abs. 1
Art. 15 Abs. 1 Abs. 2
Art. 15 Abs. 3
Art. 15 Abs. 4
Art. 16
Art. 17
Art. 17 Abs. 1
Art. 17 Abs. 2
Art. 18
Art. 18 Abs. 1
Art. 18 Abs. 1 Bst. b
Art. 18 Abs. 1 Bst. c
Art. 18 Abs. 1 Bst b
Art. 18 Abs. 2
Art. 19
Art. 19 Abs. 1
Art. 19 Abs. 2
Art. 19 Abs. 3
Art. 20
Art. 20 Abs. 1
Art. 20 Abs. 1 Bst. a
Art. 20 Abs. 1 Bst. b
Art. 20 Abs. 1 Bst. c
Art. 20 Abs. 1 Bst b
Art. 20 Abs. 1 Bst c
Art. 21
Art. 21 Abs. 2
Art. 21 Abs. 3
Art. 22
Art. 23
Art. 23 Abs. 1 Bst a
Art. 24
Art. 24 Abs. 1 Bst. 1
Art. 24 Abs. 1 Bst. b
Art. 25
Art. 25 Abs. 1
Art. 25 Abs. 2
Art. 26
Art. 28
Art. 28 Abs. 2
Art. 35
Art. 35 Abs. 1
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 40 Abs. 1
Art. 40 Abs. 3
Art. 41
Art. 42 Abs. 1
Art. 43
Art. 44
Art. 44 Abs. 3
Art. 45
Art. 46 Abs. 4
Art. 47
Art. 47 Abs. 3
Art. 51
Art. 51 Abs. 1
Art. 52
Art. 52 Abs. 2
Art. 52 Abs. 3
Art. 52 Abs. 4
Art. 53
Art. 53 Abs. 1
Art. 53 Abs. 3
Art. 54
Art. 56
Art. 56 Abs. 1
Art. 56 Abs. 2
StiftG siehe PGR Art. 552
§ 9
StipG
Art. 1 ff
Art. 11 Abs. 2 Bst. a
Art. 12 Abs. 2 Bst. a
Art. 15 Abs. 2
Art. 16 Abs. 2
StPG
Art. 22
Art. 22 Abs. 1
Art. 22 Abs. 1 Bst. g
Art. 22 Abs. 2
Art. 23 Abs. 1
Art. 23 Abs. 2
Art. 25
Art. 52 ff
Art. 52 Abs. 3
Art. 56
Art. 58 Abs. 1
Art. 62
§ 20b
§ 32
Art. 3
Art. 7
Art. 36
Art. 37
§ 51 Abs. 2
StPO
Art. 97a Abs. 4
§ 131 Abs. 2 Abs. 3
§ 131 Abs. 2 Ziff. 1
§ 187 Abs. 2
§ 20a Abs. 3 Ziff. 2
§ 212 Abs. 1
§ 220 Ziff. 4
§ 221 Ziff. 2
§ 222 Abs. 1
§ 23 Abs. 1
§ 23 Abs. 3
§ 238b Abs. 3
§ 239 Abs. 3
§ 240 Abs. 1 Ziff. 1
§ 240 Abs. 4 Ziff. 1
§ 25 Abs. 1 Bst. a
§ 26a
§ 30c
§ 32 Abs. 2
§ 32 Abs. 2 Ziff. 2
§ 328
§ 329 Abs. 1
§ 329 Abs. 2
§ 332 Abs. 2
§ 348
§ 349 Abs. 2
§ 353 Abs. 3
§ 39 Abs. 1
§ 6 Abs. 2
§ 71 Abs. 2
§ 2
§ 2 Abs. 5
§ 3
§ 5 Abs. 1
§ 5 Abs. 2
§ 6
§ 6 Abs. 1
§ 12 Abs. 2
§ 20
§ 20a
§ 21 Abs. 1
§ 22
§ 22 Abs. 1
§ 22a
§ 22a ff
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 26 ff
Art. 26 Abs. 2
§ 26 Abs. 2
§ 26 Abs. 3
§ 28
§ 30 Abs. 2
§ 30 Abs. 3
§ 31
§ 32
§ 32 Abs. 1
§ 35
§ 37
§ 37 Abs. 2
§ 39
§ 41
§ 41 Abs. 1
§ 43 Abs. 2
§ 53 Abs. 1
§ 54 Abs. 1
§ 55
§ 60
§ 60 Abs. 1
§ 72
§ 72 Abs. 1
§ 73
§ 78
§ 79
§ 92
§ 92 ff
§ 92 Abs. 1
§ 93
§ 93 Abs. 1
§ 94
§ 95
§ 95 Abs. 3
Art. 96
§ 96
§ 96 Abs. 1
§ 96 Abs. 2
Art. 97a
Art. 97a Abs. 1
§ 97
§ 97a Abs. 5
§ 97a
§ 97a Abs. 1
§ 97a Abs. 1 Ziff 3
§ 97a Abs. 1 Ziff 4
§ 97a Abs. 1 Ziff. 3
§ 97a Abs. 3
§ 97a Abs. 4
§ 98
§ 98 Abs. 2
§ 98a Abs. 1
§ 98a
§ 98a Abs. 1 Ziff 2
§ 98a Abs. 1 Ziff. 3
§ 98a Abs. 4
§ 103 Abs. 1
§ 103 Abs. 1 Ziff. 1
§ 105
§ 106
§ 107
§ 107 Abs. 1
§ 107 Abs. 1 Ziff 3
§ 107 Abs. 1 Ziff. 1
§ 107 Abs. 1 Ziff. 2
§ 107 Abs. 1 Ziff. 3
§ 107 Abs. 3
§ 108
§ 108 Abs. 1
§ 108 Abs. 3
§ 114
§ 115 Abs. 1
§ 115a Abs. 1
§ 115 Abs. 2
§ 115a Abs. 2
§ 115 Abs. 3
§ 116
§ 124 Abs. 1
§ 127
§ 128
§ 131
§ 131 Abs. 1
§ 131 Abs. 2
§ 131 Abs. 2 Ziff 1
§ 131 Abs. 2 Ziff 3
§ 131 Abs. 2 Ziff. 1, 2
§ 131 Abs. 2 Ziff. 2
§ 131 Abs. 2 Ziff. 3
§ 131 Abs. 5
§ 133 Abs. 1
§ 135 Abs. 3
§ 138 Abs. 2
§ 140
§ 140 Abs. 2
§ 140 Abs. 3
§ 140 Abs. 4
§ 141
§ 143 Abs. 1
§ 145 Abs. 3
§ 147 Abs. 2
§ 163 Abs. 2, 3
§ 165 Abs. 2
§ 166
§ 166 Abs. 4
§ 167 Abs. 2
§ 169
§ 169 Abs. 1 Ziff. 2
§ 169 Abs. 1 Ziff. 4
§ 172
§ 173
§ 173 Abs. 1
§ 173 Abs. 3
§ 176 Abs. 3
§ 192
§ 198a
§ 198a Abs. 1 Ziff. 2
§ 202 Abs. 1
§ 205
§ 206 Abs. 1
§ 207 Abs. 2
§ 207 Abs. 3
§ 208 Abs. 1 Ziff. 1
§ 214
§ 215 Abs. 2 Ziff 6
§ 218
§ 218 Abs. 4
§ 219
§ 219 Abs. 2
§ 220
§ 220 Ziff 2
§ 220 Abs. 1
§ 220 Ziff 1
§ 220 Ziff. 1
§ 220 Abs. 3
§ 220 Ziff 3
§ 220 Ziff. 3
§ 220 Ziff 7
§ 220 Ziff 8
§ 220 Ziff. 8
§ 220 Ziff 9
§ 221
§ 221 Abs. 1
§ 221 Ziff. 1
§ 222 Abs. 2
§ 222 Abs. 5
§ 223
§ 224
§ 225
§ 225 Abs. 2
§ 226
§ 226 Abs. 1 Ziff 1
§ 226 Abs. 1 Ziff 2
§ 226 Abs. 1 Ziff. 2
§ 226 Abs. 2
§ 227
§ 228 Abs. 1
§ 228 Abs. 2
§ 229 Abs. 2
§ 232 Abs. 3
§ 233
§ 234
§ 234 Abs. 1
§ 235
§ 235 Abs. 1
§ 235 Abs. 2
§ 235 Abs. 3
§ 235 Abs. 4
§ 236
§ 237
§ 237 Abs. 1
§ 237 Abs. 2
§ 237 Abs. 4
§ 238
§ 238 Abs. 1
§ 238 Abs. 3
§ 238 Abs. 4
§ 239
§ 239 Abs. 1
§ 240
§ 240 Abs. 1
§ 240 Abs. 1 Ziff. 1a
§ 240 Abs. 1 Ziff. 2
§ 240 Abs. 1 Ziff. 4
§ 240 Ziff 2
§ 240 Ziff 3
§ 240 Ziff 4
§ 240 Ziff. 4
§ 241
§ 241 Abs. 1
§ 241 Abs. 2
§ 241 Abs. 4
§ 242 Abs. 1
§ 242 Abs. 2
§ 243 Abs. 1
§ 243 Abs. 5
§ 244
§ 249
§ 249 Abs. 1
§ 251 Abs. 1
Art. 253a
§ 256
§ 256 Abs. 1
§ 259 Abs. 3
§ 271 ff
§ 271 Abs. 1
§ 272
§ 272 Ziff. 2
§ 275
§ 280
§ 281 Abs. 1
§ 282
§ 283
§ 291
§ 295
§ 295 Abs. 1
§ 297 Abs. 1
§ 298 Abs. 1
§ 301 Abs. 1
§ 305
§ 306
§ 306 Abs. 1
§ 307
§ 309 Abs. 2
§ 310
§ 313 Abs. 3
§ 319 Abs. 1
§ 330
§ 340 Abs. 2
§ 346 Abs. 1
§ 354
§ 354 Abs. 1
§ 356
§ 356 Abs. 1
StPV
Art. 29
Art. 30
Strafregistergesetz
Art. 11
StRAG
Art. 2
Art. 8
Strassenverkehrsgesetz
Art. 15 Abs. 2
Art. 95 Abs. 1a
Art. 15 Abs. 3
Art. 16 Abs. 1
StRegG
Art. 2 Abs. 1 Ziff. 4 m
Art. 2 Abs. 1 Ziff. 6
Art. 9 Abs. 3
Art. 10
Art. 11
StVG
Art. 2
Art. 2 Abs. 2
Art. 5 Abs. 1
Art. 7 Abs. 2
Art. 16
Art. 22 Abs. 2
Art. 29
Art. 36 Abs. 3
Art. 41
Art. 91
Art. 133
SUPG
Art. 1 ff
Art. 12
SVG
Art. 99
Art. 2
Art. 2 Bst f
Art. 15
Art. 15 Abs. 2
Art. 15 Abs. 3
Art. 16
Art. 16 Abs. 1
Art. 16 Abs. 1 Bst. d
Art. 24
Art. 24 Abs. 1
Art. 27
Art. 29 Abs. 1
Art. 29 Abs. 2
Art. 30
Art. 30 Abs. 1
Art. 32 Abs. 4
Art. 33 Abs. 3
Art. 34 Abs. 2
Art. 35 Abs. 2
Art. 47 Abs. 3
Art. 55
Art. 78
Art. 85 Abs. 1
Art. 86 Abs. 1
Art. 86 Abs. 3
Art. 86a
Art. 86a Abs. 1
Art. 87
Art. 88 Abs. 1
Art. 90 Abs. 2
Art. 91 Abs. 1
Art. 95 Abs. 1
StGH
StGH 2014/099 28.10.2014Urteil
Ausübung einer dem Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer vorbehaltenen Tätigkeit - Erstellung Rechtsgutachten durch in der Schweiz zugelassene Wirtschaftsprüferin - Erfüllungsgehilfe
StGH 2014/065 27.10.2014Urteil
Strafprozess - Zulässigkeit der Revision gegen kassatorische Entscheidungen mit Rechtskraftvorbehalt - Verletzung des Beschwerderechts - Auslegung von § 235 Abs. 3 StPO
StGH 2014/072 01.09.2014Urteil
Rechtshilfe - Sicherung der Vollstreckung einer nicht rechtskräftigen ausländischen Einziehungsentscheidung - "in dubio pro reo" und "ne bis in idem" im Sicherungsverfahren nicht anwendbar
StGH 2013/72 30.06.2014Urteil
Einleitung Strafuntersuchung wegen schwerer Erpressung und falscher Verdächtigung - psychiatrisches Gutachten
StGH 2014/022 30.06.2014Beschluss
Rechtshilfe – Urkundenbeschlagnahme – Einstellung wegen fehlender Beschwer durch Wegfall Vermögenssperre
StGH 2014/015 20.05.2014Urteil
Strafvollzug - Verweigerung der bedingten Entlassung - generalpräventive Gründe - positive und negative Aspekte der Generalprävention
StGH 2014/021 20.05.2014Urteil
Anwaltshonorar - Freigabe strafrechtlich gesperrter Vermögenswerte für Verteidigerkosten - anwendbarer Tarif im Straf- und Verwaltungsstrafverfahren
StGH 2013/191 08.04.2014Urteil
Fortsetzung der Strafuntersuchung - Subsidiarantrag - überspitzter Formalismus - Verletzung der Begründungspflicht
StGH 2013/106 07.04.2014Urteil
Strafverfahren - Zeugnisverweigerungsrecht - Verlesen des Akteninhalts - Zulässigkeit
StGH 2013/195 07.04.2014Urteil
Rechtshilfe – Urkundenbeschlagnahme – Rückwirkung
StGH 2013/161 10.12.2013Urteil
Strafvollzug - Verweigerung der bedingten Entlassung - Generalprävention - Verletzung der Begründungspflicht
StGH 2013/115 10.12.2013Urteil
Überlange Verfahrensdauer von 13 Jahren - keine Kassation trotz unzulässiger Rechtsverzögerung - Tragung der Verfahrenskosten durch das Land - richterliche Lückenfüllung
StGH 2013/114 10.12.2013Urteil
Strafrecht - sexuelle Belästigung - subjektive und objektive Tatseite - Auslegung von § 203 Abs. 1 StGB
StGH 2013/144 10.12.2013Urteil
Strafverfahren - sexueller Missbrauch - Abweisung Beweisanbot - Nichtvornahme Beweiswiederholung bei übereinstimmenden Feststellungen der Unterinstanzen
StGH 2013/91 10.12.2013Urteil
Rechtshilfe - Verlängerung der Vermögenssperre - Abänderung des Rechtshilfesachverhalts aufgrund neuer Ermittlungsergebnisse
StGH 2012/191 09.12.2013Urteil
Verzicht auf aktuelles Rechtsschutzinteresse bei Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung - Strafvollzug - Auslieferung - vorläufige Übergabe durch die Schweiz an FL - Verhängung der Untersuchungshaft
StGH 2013/33 29.10.2013Urteil
Verfahrenshilfe im strafrechtlichen Vorverfahren - Kriterium des voraussichtlichen Strafmasses - drohende Freiheitsstrafe
StGH 2012/186 28.10.2013Urteil
Abschöpfung der Bereicherung - gerichtliches Verfügungsverbot - vorrangiges Pfandrecht des Staates
StGH 2013/104 30.09.2013Urteil
Vermögenssperre - Kontensperre - Beschlagnahme von Bankunterlagen - Verdacht der Geldwäscherei - Verdachtsmeldung Bank
StGH 2013/89 30.09.2013Urteil
Strafverfahren - Antrag auf Wiederaufnahme - Unschuldsvermutung
StGH 2013/19 02.07.2013Urteil
Urkundenunterdrückung - strafrechtlicher Urkundenbegriff - Urkundenqualität von Kopien - Begründungsmangel
StGH 2013/070 02.07.2013Urteil
Falsche Verdächtigung - Vorsatz - Wissentlichkeit - strafrechtliche Grundsätze "in dubio pro reo" und "nulla poena sine lege"
StGH 2013/68 02.07.2013Urteil
Eintrag im Strafregister - Auskunftsbeschränkung - längere Fristen bei bedingter Strafnachsicht - Verfassungsmässigkeit von Art. 9 Abs. 3 StRegG (Normenkontrolle)
StGH 2013/067 02.07.2013Beschluss
Strafvollzug - Bedingte Entlassung - nachträglicher Wegfall der Beschwer - ausnahmsweiser Zuspruch der Prozesskosten trotz Einstellung des Verfahrens wegen materieller Klaglosstellung
StGH 2011/158 02.07.2013Urteil
Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen Treuhänder - Interessenkollision Nachtragsliquidator - Nichtanwendung von Unschuldsvermutung und strafrechtlichem Legalitätsprinzip
StGH 2013/6 13.05.2013Urteil
Verfahrenshilfe im Strafprozess - Recht auf wirksame Verteidigung - Auslegung des novellierten § 26 Abs. 2 StPO
StGH 2012/149 13.05.2013Urteil
Abschöpfung der Bereicherung - Rückzahlung von Verfahrenshilfe und Sozialhilfeleistungen
StGH 2012/99 25.03.2013Urteil
Widerruf der Verfahrenshilfe im Strafprozess - echte Gesetzeslücke - richterliche Lückenfüllung in Anlehnung an Rechtsprechung im Rezeptionsland
StGH 2012/126 25.03.2013Urteil
Gegendarstellung nach Mediengesetz - persönliche Betroffenheit - Unschuldsvermutung gilt nicht im Verfallsverfahren - Verfallsverfahren ist kein Strafverfahren
StGH 2012/187 25.03.2013Urteil
Abschöpfung der Bereicherung - Zangsvollstreckung - Überweisung der gepfändeten Beträge zur Einziehung - Zahlungsaufforderung vor Exekution
StGH 2012/65 05.02.2013Urteil
Einstellung des Strafverfahrens - kein Anspruch auf Freispruch durch Urteil - Zulässigkeit eines Analogieschlusses im Strafprozess - richterliche Lückenfüllung
StGH 2012/155 04.02.2013Urteil
Nichtgewährung Verfahrenshilfe für Antrag auf bedingte Entlassung - Recht auf Verteidigung gilt nicht für den Strafvollzug
StGH 2012/172 04.02.2013Urteil
Strafrahmen bei Drogenhandel - Ermessensspielraum bei Festlegung des Strafmasses - Verfassungsmässigkeit von Art. 20 Abs. 1 2. Satz BMG - rezipiertes Recht
StGH 2012/56 11.12.2012Urteil
Strafrecht - Auslieferungsverfahren - Wiederaufnahmeantrag - Rügeprinzip und Substanziierungspflicht beim StGH
StGH 2012/161 11.12.2012Urteil
Rechtshilfe an Ägypten - ordre public - unsichere Menschenrechtslage im ersuchenden Staat - Glaubwürdigkeit der Informationsquellen
StGH 2012/54 30.10.2012Urteil
StGH 2012/6 03.09.2012Urteil
Strafverfahren wegen sexueller Belästigung, Erpressung und falscher Verdächtigung - antizipierte Beweiswürdigung - rechtliches Gehör
StGH 2011/142 29.06.2012Urteil
Subsidiarantrag eines Privatbeteiligten - Verfassungsmässigkeit des Rechtsmittelausschlusses von § 173 Abs. 3 StPO - Normprüfung
StGH 2012/016 28.06.2012Urteil
Rechtshilfe in Strafsachen - wesentliche Neuerungen - Zulässigkeit einer amtswegigen Wiederaufnahme
StGH 2012/048 28.06.2012Urteil
Strafverfahren, Vergleichbarkeit Sachverhalte bei Tötungsdelikt
StGH 2011/202 27.03.2012Urteil
Verbot der strafrechtlichen Doppelverfolgung - ne bis in idem
StGH 2011/188 27.03.2012Urteil
Rechtshilfe in Strafsachen - Verbot der Doppelverfolgung - rechtskräftig erledigtes inländisches Strafverfahren - gegründeter Verdacht
StGH 2011/44 26.03.2012Urteil
Akteneinsicht im Strafverfahren - Verletzung des rechtlichen Gehörs - Heilungskriterien
StGH 2011/71 26.03.2012Urteil
Strafverfahren - Nötigung (per Email) - Ort der Tat - Zuständigkeit der liechtensteinischen Gerichte
StGH 2011/110 26.03.2012Urteil
Strafrechtshilfe - Beschlagnahme von Urkunden über den eigentlichen Verdachtszeitraum hinaus
StGH 2011/78 06.02.2012Urteil
Freigabe strafrechtlich gesperrter Vermögenswerte - Pfandrecht des Staates - Rangordnung der Pfandrechte
StGH 2011/98 06.02.2012Urteil
Freigabe strafrechtlich gesperrter Vermögenswerte - Pfandrecht des Staates - Zeitpunkt des Pfandrechtserwerbs
StGH 2010/125 06.02.2012Urteil
Abschöpfung der Bereicherung - Beschwerdelegitimation - Parteistellung Begünstigter und wirtschaftlich Berechtigter
StGH 2011/059 26.09.2011Urteil
Rechtshilfeverfahren, Vertrauensgrundsatz
StGH 2010/139 29.08.2011Urteil
Rechtshilfe in Strafsachen – Willkür Ausfolgungsbeschluss
StGH 2011/47 18.05.2011Urteil
Geldwäscherei - Ausdehnung der Strafuntersuchung auf involvierte Sitzgesellschaften und ihre Organe - Ausdehnung auf kontoführende Bank
StGH 2010/158 29.03.2011Urteil
Strafvollzug - Haftaufschub - Anwendung des neuen Strafvollzugsgesetzes - kein Rückwirkungsverbot im Strafvollzusrecht
StGH 2010/142 29.03.2011Urteil
Strafverfahren, Verweigerung bedingte Entlassung
StGH 2009/50 08.02.2011Urteil
Verletzung der Begründungspflicht
StGH 2010/062 07.02.2011Beschluss
Zurückweisungsbeschluss, mangelndes Rechtsschutzinteresse
StGH 2010/72 07.02.2011Urteil
Strafverfahren wegen Geldwäschereiverdacht, Kontensperre
StGH 2010/117 07.02.2011Urteil
Strafrechtshilfe, Urkundenbeschlagnahme
StGH 2010/88 20.12.2010Urteil
Straftatbestand Rassendiskriminierung durch Beteiligung als Mitglied einer Gruppe, Vereinbarkeit mit Bestimmtheitsgebot sowie Vereins- und Versammlungsfreiheit
StGH 2010/95 20.12.2010Urteil
Rassendiskriminierung, Beteiligung an Vereinigung, Vereinbarkeit mit Bestimmtheitsgebot, Meinungs- und Versammlungsfreiheit
StGH 2009/207 09.08.2010Urteil
Rechtshilfe, Übersendung beschlagnahmter Unterlagen, Geldwäscherei, fehlende Tatsachenbehauptungen und fehlende Nachvollziehbarkeit Vortat
StGH 2010/58 09.08.2010Urteil
Verlängerung Kontosperre, zehnjährige, Verhältnismässigkeit
StGH 2008/150 21.06.2010Urteil
Strafverfahren - Verfahrenshilfe - Bekämpfbarkeit der Feststellungen zur Bemessung der Strafe
StGH 2009/167 18.05.2010Urteil
Strafverfahren wegen Veruntreuung
StGH 2010/7 18.05.2010Urteil
Bedingte Entlassung, willkürliche Verweigerung aus generalpräventiven Gründen bei Treuhanddelikten
StGH 2009/100 02.03.2010Urteil
Nichtverlängerung Frist bei Einspruch gegen Anklageschrift, Beschlagnahme und Verwertung von Anwaltskorrespondenz
StGH 2009/110 18.01.2010Beschluss
Normenkontrolle ANAG (in der Schweiz ausser Kraft), Rechtsnatur Kundmachung anwendbare schweizerische Rechtsvorschriften
StGH 2009/153 18.01.2010Urteil
Rechtshilfe, Verfassungsmässigkeit Urkundenbeschlagnahme
StGH 2009/126 01.12.2009Urteil
StGH 2009/161 01.12.2009Urteil
StGH 2009/051 01.12.2009Urteil
Rechtshilfeverfahren, verspäteter Antrag auf Freigabe Vermögen für Verwaltungs- und Liquidationskosten
StGH 2009/93 01.12.2009Urteil
Strafverfahren wegen Raufhandel, besondere Verantwortung für Eskalation
StGH 2009/143 23.10.2009Urteil
StGH 2008/159 23.10.2009Urteil
Wiederaufnahme Verfallsverfahren, anwendbare Verfahrensbestimmungen
StGH 2009/59 17.09.2009Urteil
StGH 2007/150 10.12.2008Entscheidung
Verletzung verfassungsmässig und durch die EMRK gewährleisteter Rechte (Streitwert: CHF 5'000.00)
StGH 2007/138 26.05.2008Entscheidung
Verletzung verfassungsmässig und durch die EMRK gewährleisteter Rechte (Streitwert: CHF 20'000.00)
StGH 2007/106 15.04.2008Entscheidung
Verletzung verfassungsmässig und durch die EMRK gewährleisteter Rechte (Streitwert: CHF 5'000.00)
StGH 2006/48 02.10.2006Entscheidung
StGH 2005/15 28.11.2005Entscheidung
StGH 2003/44 17.11.2003Entscheidung
StGH 2002/17 16.09.2002Entscheidung
StGH 2001/49 24.06.2002Entscheidung
StGH 1999/36 11.04.2000Entscheidung
StGH 1998/48 22.02.1999Entscheidung
VGH
VGH 2009/118 08.04.2010Entscheidung
Gewerbebewilligung für Tätigkeit als Domina
VGH 2009/121 21.01.2010Entscheidung
Amtshilfe gem. MG an BaFin
OGH
09 KG.2019.16 17.07.2020Urteil
09 KG.2019.13 07.02.2020