A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
1
2
Sachenrechtsverordnung
Art. 31 ff
SBPVG
Art. 23
Art. 4 Abs. 1
Art. 13 Abs. 1
Art. 17
Art. 20
Art. 21
Art. 23 f
SchulG
Art. 8
Art. 15a Abs. 2
Art. 67
Art. 68 Abs. 2
Art. 73a
Art. 73b
Art. 83
Art. 83 Abs. 2
Schulgesetz
Art. 8
Art. 68
Art. 73a
Art. 73b
Art. 83
SchulOV
Art. 21 Abs. 1
Art. 21 Abs. 7
SDÜ
Art. 54
Art. 62 Abs. 1
SHG
Art. 1
Art. 1 Ziff 1
Art. 2
Art. 2 Abs. 1
Art. 3
Art. 5
Art. 5 ff
Art. 8
Art. 8 Abs. 3
Art. 9 Abs. 2
Art. 14
Art. 17
Art. 17 Abs. 1 Bst. c
SHV
Art. 8
Art. 9
Art. 15 Abs. 2
Art. 20c
Art. 29 Bst. 1
SPBV
Art. 7 Abs. 1
Art. 17
Art. 17 Abs. 2
Art. 17 Abs. 4
SPG
Art. 25 Abs. 3
Art. 1
Art. 2
Art. 2 Abs. 1 Bst c
Art. 9
Art. 3 Abs. 1
Art. 3 Abs. 1 Bst. n
Art. 3 Abs. 1 Bst. k
Art. 4
Art. 5
Art. 5 Abs. 3
Art. 6
Art. 9 Abs. 3
Art. 10
Art. 15 Abs. 1 Bst a
Art. 24 Abs. 9
Art. 25
Art. 28 Abs. 1 Bst. c
SPG, LGBl. 1996 Nr. 116
Art. 15
SPV
Art. 1 Abs. 1
SR
Art. 102 Abs. 1
Art. 170b
Art. 251
Art. 251a
Art. 251b
Art. 251c
Art. 251d
Art. 251g
Art. 251h
Art. 251i
Art. 251j
Art. 251k
Art. 525
Art. 529
Art. 1 Abs. 2
Art. 2
Art. 2 Abs. 1
Art. 2 Abs. 2
Art. 3
Art. 13
Art. 20
Art. 20 Abs. 2
Art. 20a
Art. 23
Art. 25 ff
Art. 25 Abs. 2
Art. 27
Art. 28b Abs. 2
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 61
Art. 63 ff
Art. 67
Art. 68
Art. 101 Ziff. 3
Art. 102
Art. 113 Abs. 1
Art. 141 ff
Art. 170e
Art. 170a Abs. 2
Art. 170c Abs. 1
Art. 171
Art. 172
Art. 172 Abs. 2
Art. 196
Art. 199
Art. 199 Abs. 1
Art. 203 Abs. 1
Art. 219
Art. 251e
Art. 251f
Art. 310
Art. 313 Abs. 1 Ziff 3
Art. 315
Art. 316
Art. 316 Abs. 2
Art. 354
Art. 365
Art. 365 Abs. 3
Art. 373
Art. 373 Abs. 1
Art. 376
Art. 384
Art. 391
Art. 391 Abs. 1
Art. 392 ff
Art. 501
Art. 501 Abs. 2
Art. 502
Art. 503 Abs. 1
Art. 509
Art. 512
Art. 518
Art. 519
Art. 521
Art. 529 ff
Art. 530 Abs. 2
Art. 555
Art. 556
Art. 557
Art. 564
Art. 564 Abs. 3
Art. 565
Art. 566
Art. 568
Art. 571
Art. 582 Abs. 3
Art. 623
Art. 623 Abs. 1
Art. 625
Art. 626 Abs. 1
Art. 626 Abs. 3
Art. 627
Art. 627 Abs. 2
Art. 629 Abs. 1
SchlT Art. 32
SchlT Art. 62
SchlT Art. 63
SchlT Art. 87
SchlT Art. 88
SchlT Art. 101 Ziff 3
SchlT Art. 101 Ziff 3 Abs. 2
SSV
Art. 1 Abs. 1
Art. 87
Art. 87 ff
Art. 87 Abs. 1
Art. 88
Art. 88 Abs. 1
Art. 88 Abs. 2 Bst. d
Art. 88 Abs. 5 Bst a
Art. 91 Abs. 6
Art. 92
Art. 93
Art. 103 Abs. 3
StAG
Art. 21
Art. 51
SteAHG
Art. 1 Abs. 2
Art. 2 Abs. 2 Bst. a
Art. 21
Art. 24
Art. 24 Abs. 1
Art. 24 Abs. 2
Art. 25
Art. 26
Art. 26 f
Art. 28
Art. 3 Abs. 1
Art. 7 Abs. 2 Bst. i
Art. 8 Abs. 2
Art. 1 ff
Art. 7
Art. 7 Abs. 2
Art. 7 Abs. 2 Bst. a
Art. 7 Abs. 2 Bst. e
Art. 7 Abs. 3
Art. 8 Abs. 1
Art. 8 Abs. 1 Bst. c
Art. 21 Abs. 1
Art. 21 Abs. 2
Art. 22
SteG
Art. 102
Art. 116
Art. 116 ff
Art. 116 Abs. 3
Art. 116 Abs. 4
Art. 117 f
Art. 117 Abs. 4
Art. 118
Art. 14 Abs. 2 Bst. d
Art. 14 Abs. 2 Bst. s
Art. 158 Abs. 7
Art. 158 Abs. 9
Art. 16 Abs. 2
Art. 16 Abs. 3 Bst. g
Art. 160 Abs. 2 Bst. b
Art. 23 Abs. 1 Bst. a
Art. 23 Abs. 2 Bst. c
Art. 23 Abs. 5 Abs. b
Art. 3
Art. 35 ff
Art. 36
Art. 47 Abs. 3
Art. 48 Abs. 1 Bst. f
Art. 49
Art. 51 Abs. 1
Art. 94 Abs. 2
Art. 97 Abs. 2
Art. 7
Art. 8
Art. 12
Art. 12 Abs. 2
Art. 12 Abs. 4
Art. 18
Art. 23 Abs. 1 Bst. e
Art. 25 Abs. 2
Art. 32 Abs. 1 Bst e
Art. 37
Art. 45 Abs. 1
Art. 45 Abs. 1 Bst. a
Art. 45 Abs. 2 Bst. a
Art. 45 Abs. 2 Bst. h
Art. 47 Abs. 1
Art. 47 Abs. 3 Bst. c
Art. 55
Art. 62
Art. 64
Art. 64 ff
Art. 66 Abs. 1
Art. 73
Art. 77
Art. 82a
Art. 84
Art. 84 Abs. 1
Art. 88d
Art. 93
Art. 94 ff
Art. 117 Abs. 3
Art. 118 Abs. 3
Art. 119
Art. 120
Art. 121 Abs. 1
Art. 123
Art. 132
Art. 135
Art. 144
Art. 150 ff
Art. 160 Abs. 2
Art. 180a
SteG (1961)
Art. 47 Abs. 1 Bst. b
Art. 77
Art. 79
Art. 82a
Art. 84
Art. 88
Art. 88 Abs. 1
Art. 88d
SteV Steuerverordnung
Art. 13
Art. 19
Art. 21 Abs. 2
Art. 41 Abs. 2
Art. 26 Abs. 4
Art. 28 Abs. 3
Art. 33 Abs. 1
Art. 37
Art. 41
StG
§ 153
StGB
§ 167
§ 20c
§ 233 Abs. 1 Ziff. 2
§ 236 Abs. 1
§ 32
§ 32 Abs. 1
§ 32 Abs. 3
§ 33
§ 33 Abs. 1 Ziff. 1
§ 34
§ 34 Abs. 1 Ziff. 10
§ 34 Abs. 1 Ziff. 11
§ 34 Abs. 1 Ziff. 14
§ 34 Abs. 1 Ziff. 15
§ 34 Abs. 1 Ziff. 16
§ 34 Abs. 1 Ziff. 17
§ 34 Abs. 1 Ziff. 4
§ 34 Abs. 1 Ziff. 7
§ 37
§ 38
§ 41 Abs. 3
§ 45 Abs. 1
§ 71
§ 1
§ 1 Abs. 1
§ 2
§ 4
§ 5
§ 5 Abs. 3
§ 9
§ 11
§ 12
§ 15
§ 15 Abs. 2
§ 20
§ 20 Abs. 1
§ 20 Abs. 1 Ziff 1
§ 20 Abs. 4
§ 20 Abs. 5
§ 20a
§ 20a Abs. 1
§ 20b
§ 20b Abs. 2
§ 20c Abs. 1 Ziff 1
§ 21 Abs. 1
§ 21 Abs. 2
§ 26
§ 26 Abs. 1
§ 26 Abs. 2
§ 28
§ 31
§ 31a Abs. 4
§ 33 Ziff. 6
§ 33 Abs. 1
§ 33 Abs. 6
§ 34 Abs. 2
§ 34 Ziff 7
§ 34 Ziff 10
§ 34 Ziff 17
§ 34 Ziff 18
§ 34 Ziff 19
§ 38 Abs. 1
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 42 Abs. 1
§ 43
§ 43 Abs. 1
§ 43 Abs. 2
§ 43a Abs. 4
§ 46
§ 46 Abs. 1
§ 46 Abs. 2
§ 46 Abs. 4
§ 57
§ 57 Abs. 3
§ 58 Abs. 2
§ 59 Abs. 2
§ 59 Abs. 3
§ 60 Abs. 2 Ziff. 4
§ 61
§ 64 Abs. 1 Ziff 4
§ 64 Abs. 1 Ziff 6
§ 64 Abs. 1 Ziff 9
§ 65 Abs. 4 Ziff 3
§ 67
§ 67 Abs. 2
§ 74 Abs. 1
§ 74 Abs. 1 Ziff. 5
§ 74 Abs. 1 Ziff. 7
§ 75
§ 83
§ 89
§ 90 Abs. 1
§ 91
§ 105
§ 107
§ 108
§ 111 Abs. 2
§ 126a
§ 129
§ 133
§ 133 Abs. 1
§ 134
§ 142 Abs. 1
§ 144 Abs. 1
§ 145 Abs. 1 Ziff. 1
§ 146
§ 146 ff
§ 147 Abs. 2
§ 148a
§ 153
§ 153 Abs. 2
§ 156 Abs. 1
§ 158
§ 159
§ 159 Abs. 1 Ziff 1
§ 159 Abs. 1 Ziff 2
§ 161
§ 164
§ 165
§ 165 Abs. 2
§ 167 Abs. 2
§ 203
§ 205
§ 206
§ 206 Abs. 1
§ 208 Abs. 1 Ziff 2
§ 210
§ 212 Abs. 1
§ 218a
§ 218a Abs. 3
§ 226
§ 229
§ 229 Abs. 1
§ 232 Abs. 3
§ 235 Abs. 1
§ 235 Abs. 3
§ 283
§ 283 Abs. 1 Ziff 2
§ 283 Abs. 1 Ziff. 7
§ 288
§ 295
§ 297
§ 297 Abs. 1
§ 302
§ 304
§ 304 ff
§ 307
§ 307 f
§ 307 Abs. 1
§ 309
StGB alt
§ 60 Abs. 2 Ziff 4
StGHG
Art. 54 Abs. 1
Art. 11
Art. 15
Art. 15 Abs. 1
Art. 15 Abs. 1 Abs. 2
Art. 15 Abs. 3
Art. 15 Abs. 4
Art. 16
Art. 17
Art. 17 Abs. 1
Art. 17 Abs. 2
Art. 18
Art. 18 Abs. 1
Art. 18 Abs. 1 Bst. b
Art. 18 Abs. 1 Bst. c
Art. 18 Abs. 1 Bst b
Art. 18 Abs. 2
Art. 19
Art. 19 Abs. 1
Art. 19 Abs. 2
Art. 19 Abs. 3
Art. 20
Art. 20 Abs. 1
Art. 20 Abs. 1 Bst. a
Art. 20 Abs. 1 Bst. b
Art. 20 Abs. 1 Bst. c
Art. 20 Abs. 1 Bst b
Art. 20 Abs. 1 Bst c
Art. 21
Art. 21 Abs. 2
Art. 21 Abs. 3
Art. 22
Art. 23
Art. 23 Abs. 1 Bst a
Art. 24
Art. 24 Abs. 1 Bst. 1
Art. 24 Abs. 1 Bst. b
Art. 25
Art. 25 Abs. 1
Art. 25 Abs. 2
Art. 26
Art. 28
Art. 28 Abs. 2
Art. 35
Art. 35 Abs. 1
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 40 Abs. 1
Art. 40 Abs. 3
Art. 41
Art. 42 Abs. 1
Art. 43
Art. 44
Art. 44 Abs. 3
Art. 45
Art. 46 Abs. 4
Art. 47
Art. 47 Abs. 3
Art. 51
Art. 51 Abs. 1
Art. 52
Art. 52 Abs. 2
Art. 52 Abs. 3
Art. 52 Abs. 4
Art. 53
Art. 53 Abs. 1
Art. 53 Abs. 3
Art. 54
Art. 56
Art. 56 Abs. 1
Art. 56 Abs. 2
StipG
Art. 1 ff
Art. 11 Abs. 2 Bst. a
Art. 12 Abs. 2 Bst. a
Art. 15 Abs. 2
Art. 16 Abs. 2
StPG
Art. 22
Art. 22 Abs. 1
Art. 22 Abs. 1 Bst. g
Art. 22 Abs. 2
Art. 23 Abs. 1
Art. 23 Abs. 2
Art. 25
Art. 52 Abs. 3
Art. 56
Art. 58 Abs. 1
Art. 62
§ 20b
§ 32
Art. 3
Art. 7
Art. 36
Art. 37
§ 51 Abs. 2
StPO
Art. 97a Abs. 4
§ 131 Abs. 2 Abs. 3
§ 131 Abs. 2 Ziff. 1
§ 187 Abs. 2
§ 20a Abs. 3 Ziff. 2
§ 212 Abs. 1
§ 220 Ziff. 4
§ 221 Ziff. 2
§ 222 Abs. 1
§ 23 Abs. 1
§ 23 Abs. 3
§ 238b Abs. 3
§ 239 Abs. 3
§ 240 Abs. 1 Ziff. 1
§ 240 Abs. 4 Ziff. 1
§ 25 Abs. 1 Bst. a
§ 26a
§ 30c
§ 32 Abs. 2
§ 32 Abs. 2 Ziff. 2
§ 328
§ 329 Abs. 1
§ 329 Abs. 2
§ 332 Abs. 2
§ 348
§ 349 Abs. 2
§ 353 Abs. 3
§ 39 Abs. 1
§ 6 Abs. 2
§ 71 Abs. 2
§ 2
§ 2 Abs. 5
§ 3
§ 5 Abs. 1
§ 5 Abs. 2
§ 6
§ 6 Abs. 1
§ 12 Abs. 2
§ 20
§ 20a
§ 21 Abs. 1
§ 22
§ 22 Abs. 1
§ 22a
§ 22a ff
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 26 ff
Art. 26 Abs. 2
§ 26 Abs. 2
§ 26 Abs. 3
§ 28
§ 30 Abs. 2
§ 30 Abs. 3
§ 31
§ 32
§ 32 Abs. 1
§ 35
§ 37
§ 37 Abs. 2
§ 39
§ 41
§ 41 Abs. 1
§ 43 Abs. 2
§ 53 Abs. 1
§ 54 Abs. 1
§ 55
§ 60
§ 60 Abs. 1
§ 72
§ 72 Abs. 1
§ 73
§ 78
§ 79
§ 92
§ 92 ff
§ 92 Abs. 1
§ 93
§ 93 Abs. 1
§ 94
§ 95
§ 95 Abs. 3
Art. 96
§ 96
§ 96 Abs. 1
§ 96 Abs. 2
Art. 97a
Art. 97a Abs. 1
§ 97
§ 97a Abs. 5
§ 97a
§ 97a Abs. 1
§ 97a Abs. 1 Ziff 3
§ 97a Abs. 1 Ziff 4
§ 97a Abs. 1 Ziff. 3
§ 97a Abs. 3
§ 97a Abs. 4
§ 98
§ 98 Abs. 2
§ 98a Abs. 1
§ 98a
§ 98a Abs. 1 Ziff 2
§ 98a Abs. 1 Ziff. 3
§ 98a Abs. 4
§ 103 Abs. 1
§ 103 Abs. 1 Ziff. 1
§ 105
§ 106
§ 107
§ 107 Abs. 1
§ 107 Abs. 1 Ziff 3
§ 107 Abs. 1 Ziff. 1
§ 107 Abs. 1 Ziff. 2
§ 107 Abs. 1 Ziff. 3
§ 107 Abs. 3
§ 108
§ 108 Abs. 1
§ 108 Abs. 3
§ 114
§ 115 Abs. 1
§ 115a Abs. 1
§ 115 Abs. 2
§ 115a Abs. 2
§ 115 Abs. 3
§ 116
§ 124 Abs. 1
§ 127
§ 128
§ 131
§ 131 Abs. 1
§ 131 Abs. 2
§ 131 Abs. 2 Ziff 1
§ 131 Abs. 2 Ziff 3
§ 131 Abs. 2 Ziff. 1, 2
§ 131 Abs. 2 Ziff. 2
§ 131 Abs. 2 Ziff. 3
§ 131 Abs. 5
§ 133 Abs. 1
§ 135 Abs. 3
§ 138 Abs. 2
§ 140
§ 140 Abs. 2
§ 140 Abs. 3
§ 140 Abs. 4
§ 141
§ 143 Abs. 1
§ 145 Abs. 3
§ 147 Abs. 2
§ 163 Abs. 2, 3
§ 165 Abs. 2
§ 166
§ 166 Abs. 4
§ 167 Abs. 2
§ 169
§ 169 Abs. 1 Ziff. 2
§ 169 Abs. 1 Ziff. 4
§ 172
§ 173
§ 173 Abs. 1
§ 173 Abs. 3
§ 176 Abs. 3
§ 192
§ 198a
§ 198a Abs. 1 Ziff. 2
§ 202 Abs. 1
§ 205
§ 206 Abs. 1
§ 207 Abs. 2
§ 207 Abs. 3
§ 208 Abs. 1 Ziff. 1
§ 214
§ 215 Abs. 2 Ziff 6
§ 218
§ 218 Abs. 4
§ 219
§ 219 Abs. 2
§ 220
§ 220 Ziff 2
§ 220 Abs. 1
§ 220 Ziff 1
§ 220 Ziff. 1
§ 220 Abs. 3
§ 220 Ziff 3
§ 220 Ziff. 3
§ 220 Ziff 7
§ 220 Ziff 8
§ 220 Ziff. 8
§ 220 Ziff 9
§ 221
§ 221 Abs. 1
§ 221 Ziff. 1
§ 222 Abs. 2
§ 222 Abs. 5
§ 223
§ 224
§ 225
§ 225 Abs. 2
§ 226
§ 226 Abs. 1 Ziff 1
§ 226 Abs. 1 Ziff 2
§ 226 Abs. 1 Ziff. 2
§ 226 Abs. 2
§ 227
§ 228 Abs. 1
§ 228 Abs. 2
§ 229 Abs. 2
§ 232 Abs. 3
§ 233
§ 234
§ 234 Abs. 1
§ 235
§ 235 Abs. 1
§ 235 Abs. 2
§ 235 Abs. 3
§ 235 Abs. 4
§ 236
§ 237
§ 237 Abs. 1
§ 237 Abs. 2
§ 237 Abs. 4
§ 238
§ 238 Abs. 1
§ 238 Abs. 3
§ 238 Abs. 4
§ 239
§ 239 Abs. 1
§ 240
§ 240 Abs. 1
§ 240 Abs. 1 Ziff. 1a
§ 240 Abs. 1 Ziff. 2
§ 240 Abs. 1 Ziff. 4
§ 240 Ziff 2
§ 240 Ziff 3
§ 240 Ziff 4
§ 240 Ziff. 4
§ 241
§ 241 Abs. 1
§ 241 Abs. 2
§ 241 Abs. 4
§ 242 Abs. 1
§ 242 Abs. 2
§ 243 Abs. 1
§ 243 Abs. 5
§ 244
§ 249
§ 249 Abs. 1
§ 251 Abs. 1
Art. 253a
§ 256
§ 256 Abs. 1
§ 259 Abs. 3
§ 271 ff
§ 271 Abs. 1
§ 272
§ 272 Ziff. 2
§ 275
§ 280
§ 281 Abs. 1
§ 282
§ 283
§ 291
§ 295
§ 295 Abs. 1
§ 297 Abs. 1
§ 298 Abs. 1
§ 301 Abs. 1
§ 305
§ 306
§ 306 Abs. 1
§ 307
§ 309 Abs. 2
§ 310
§ 313 Abs. 3
§ 319 Abs. 1
§ 330
§ 340 Abs. 2
§ 346 Abs. 1
§ 354
§ 354 Abs. 1
§ 356
§ 356 Abs. 1
StPV
Art. 29
Art. 30
Strafregistergesetz
Art. 11
StRAG
Art. 2
Art. 8
StRegG
Art. 2 Abs. 1 Ziff. 4 m
Art. 2 Abs. 1 Ziff. 6
Art. 9 Abs. 3
Art. 10
Art. 11
StVG
Art. 2
Art. 2 Abs. 2
Art. 5 Abs. 1
Art. 7 Abs. 2
Art. 16
Art. 22 Abs. 2
Art. 29
Art. 36 Abs. 3
Art. 41
Art. 91
Art. 133
SUPG
Art. 1 ff
Art. 12
SVG
Art. 99
Art. 2
Art. 2 Bst f
Art. 15
Art. 15 Abs. 2
Art. 15 Abs. 3
Art. 16
Art. 16 Abs. 1
Art. 16 Abs. 1 Bst. d
Art. 24
Art. 24 Abs. 1
Art. 27
Art. 29 Abs. 1
Art. 29 Abs. 2
Art. 30
Art. 30 Abs. 1
Art. 32 Abs. 4
Art. 33 Abs. 3
Art. 34 Abs. 2
Art. 35 Abs. 2
Art. 47 Abs. 3
Art. 55
Art. 78
Art. 85 Abs. 1
Art. 86 Abs. 1
Art. 86 Abs. 3
Art. 86a
Art. 86a Abs. 1
Art. 87
Art. 88 Abs. 1
Art. 90 Abs. 2
Art. 91 Abs. 1
Art. 95 Abs. 1
StGH
StGH 2014/099 28.10.2014Urteil
Ausübung einer dem Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer vorbehaltenen Tätigkeit - Erstellung Rechtsgutachten durch in der Schweiz zugelassene Wirtschaftsprüferin - Erfüllungsgehilfe
StGH 2014/065 27.10.2014Urteil
Strafprozess - Zulässigkeit der Revision gegen kassatorische Entscheidungen mit Rechtskraftvorbehalt - Verletzung des Beschwerderechts - Auslegung von § 235 Abs. 3 StPO
StGH 2014/072 01.09.2014Urteil
Rechtshilfe - Sicherung der Vollstreckung einer nicht rechtskräftigen ausländischen Einziehungsentscheidung - "in dubio pro reo" und "ne bis in idem" im Sicherungsverfahren nicht anwendbar
StGH 2013/72 30.06.2014Urteil
Einleitung Strafuntersuchung wegen schwerer Erpressung und falscher Verdächtigung - psychiatrisches Gutachten
StGH 2014/022 30.06.2014Beschluss
Rechtshilfe – Urkundenbeschlagnahme – Einstellung wegen fehlender Beschwer durch Wegfall Vermögenssperre
StGH 2014/015 20.05.2014Urteil
Strafvollzug - Verweigerung der bedingten Entlassung - generalpräventive Gründe - positive und negative Aspekte der Generalprävention
StGH 2014/021 20.05.2014Urteil
Anwaltshonorar - Freigabe strafrechtlich gesperrter Vermögenswerte für Verteidigerkosten - anwendbarer Tarif im Straf- und Verwaltungsstrafverfahren
StGH 2013/191 08.04.2014Urteil
Fortsetzung der Strafuntersuchung - Subsidiarantrag - überspitzter Formalismus - Verletzung der Begründungspflicht
StGH 2013/106 07.04.2014Urteil
Strafverfahren - Zeugnisverweigerungsrecht - Verlesen des Akteninhalts - Zulässigkeit
StGH 2013/195 07.04.2014Urteil
Rechtshilfe – Urkundenbeschlagnahme – Rückwirkung
StGH 2013/161 10.12.2013Urteil
Strafvollzug - Verweigerung der bedingten Entlassung - Generalprävention - Verletzung der Begründungspflicht
StGH 2013/115 10.12.2013Urteil
Überlange Verfahrensdauer von 13 Jahren - keine Kassation trotz unzulässiger Rechtsverzögerung - Tragung der Verfahrenskosten durch das Land - richterliche Lückenfüllung
StGH 2013/114 10.12.2013Urteil
Strafrecht - sexuelle Belästigung - subjektive und objektive Tatseite - Auslegung von § 203 Abs. 1 StGB
StGH 2013/144 10.12.2013Urteil
Strafverfahren - sexueller Missbrauch - Abweisung Beweisanbot - Nichtvornahme Beweiswiederholung bei übereinstimmenden Feststellungen der Unterinstanzen
StGH 2013/91 10.12.2013Urteil
Rechtshilfe - Verlängerung der Vermögenssperre - Abänderung des Rechtshilfesachverhalts aufgrund neuer Ermittlungsergebnisse
StGH 2012/191 09.12.2013Urteil
Verzicht auf aktuelles Rechtsschutzinteresse bei Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung - Strafvollzug - Auslieferung - vorläufige Übergabe durch die Schweiz an FL - Verhängung der Untersuchungshaft
StGH 2013/33 29.10.2013Urteil
Verfahrenshilfe im strafrechtlichen Vorverfahren - Kriterium des voraussichtlichen Strafmasses - drohende Freiheitsstrafe
StGH 2012/186 28.10.2013Urteil
Abschöpfung der Bereicherung - gerichtliches Verfügungsverbot - vorrangiges Pfandrecht des Staates
StGH 2013/104 30.09.2013Urteil
Vermögenssperre - Kontensperre - Beschlagnahme von Bankunterlagen - Verdacht der Geldwäscherei - Verdachtsmeldung Bank
StGH 2013/89 30.09.2013Urteil
Strafverfahren - Antrag auf Wiederaufnahme - Unschuldsvermutung
StGH 2013/19 02.07.2013Urteil
Urkundenunterdrückung - strafrechtlicher Urkundenbegriff - Urkundenqualität von Kopien - Begründungsmangel
StGH 2013/070 02.07.2013Urteil
Falsche Verdächtigung - Vorsatz - Wissentlichkeit - strafrechtliche Grundsätze "in dubio pro reo" und "nulla poena sine lege"
StGH 2013/68 02.07.2013Urteil
Eintrag im Strafregister - Auskunftsbeschränkung - längere Fristen bei bedingter Strafnachsicht - Verfassungsmässigkeit von Art. 9 Abs. 3 StRegG (Normenkontrolle)
StGH 2013/067 02.07.2013Beschluss
Strafvollzug - Bedingte Entlassung - nachträglicher Wegfall der Beschwer - ausnahmsweiser Zuspruch der Prozesskosten trotz Einstellung des Verfahrens wegen materieller Klaglosstellung
StGH 2011/158 02.07.2013Urteil
Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen Treuhänder - Interessenkollision Nachtragsliquidator - Nichtanwendung von Unschuldsvermutung und strafrechtlichem Legalitätsprinzip
StGH 2013/6 13.05.2013Urteil
Verfahrenshilfe im Strafprozess - Recht auf wirksame Verteidigung - Auslegung des novellierten § 26 Abs. 2 StPO
StGH 2012/149 13.05.2013Urteil
Abschöpfung der Bereicherung - Rückzahlung von Verfahrenshilfe und Sozialhilfeleistungen
StGH 2012/99 25.03.2013Urteil
Widerruf der Verfahrenshilfe im Strafprozess - echte Gesetzeslücke - richterliche Lückenfüllung in Anlehnung an Rechtsprechung im Rezeptionsland
StGH 2012/126 25.03.2013Urteil
Gegendarstellung nach Mediengesetz - persönliche Betroffenheit - Unschuldsvermutung gilt nicht im Verfallsverfahren - Verfallsverfahren ist kein Strafverfahren
StGH 2012/187 25.03.2013Urteil
Abschöpfung der Bereicherung - Zangsvollstreckung - Überweisung der gepfändeten Beträge zur Einziehung - Zahlungsaufforderung vor Exekution
StGH 2012/65 05.02.2013Urteil
Einstellung des Strafverfahrens - kein Anspruch auf Freispruch durch Urteil - Zulässigkeit eines Analogieschlusses im Strafprozess - richterliche Lückenfüllung
StGH 2012/155 04.02.2013Urteil
Nichtgewährung Verfahrenshilfe für Antrag auf bedingte Entlassung - Recht auf Verteidigung gilt nicht für den Strafvollzug
StGH 2012/172 04.02.2013Urteil
Strafrahmen bei Drogenhandel - Ermessensspielraum bei Festlegung des Strafmasses - Verfassungsmässigkeit von Art. 20 Abs. 1 2. Satz BMG - rezipiertes Recht
StGH 2012/56 11.12.2012Urteil
Strafrecht - Auslieferungsverfahren - Wiederaufnahmeantrag - Rügeprinzip und Substanziierungspflicht beim StGH
StGH 2012/161 11.12.2012Urteil
Rechtshilfe an Ägypten - ordre public - unsichere Menschenrechtslage im ersuchenden Staat - Glaubwürdigkeit der Informationsquellen
StGH 2012/54 30.10.2012Urteil
StGH 2012/6 03.09.2012Urteil
Strafverfahren wegen sexueller Belästigung, Erpressung und falscher Verdächtigung - antizipierte Beweiswürdigung - rechtliches Gehör
StGH 2011/142 29.06.2012Urteil
Subsidiarantrag eines Privatbeteiligten - Verfassungsmässigkeit des Rechtsmittelausschlusses von § 173 Abs. 3 StPO - Normprüfung
StGH 2012/016 28.06.2012Urteil
Rechtshilfe in Strafsachen - wesentliche Neuerungen - Zulässigkeit einer amtswegigen Wiederaufnahme
StGH 2012/048 28.06.2012Urteil
Strafverfahren, Vergleichbarkeit Sachverhalte bei Tötungsdelikt
StGH 2011/202 27.03.2012Urteil
Verbot der strafrechtlichen Doppelverfolgung - ne bis in idem
StGH 2011/188 27.03.2012Urteil
Rechtshilfe in Strafsachen - Verbot der Doppelverfolgung - rechtskräftig erledigtes inländisches Strafverfahren - gegründeter Verdacht
StGH 2011/44 26.03.2012Urteil
Akteneinsicht im Strafverfahren - Verletzung des rechtlichen Gehörs - Heilungskriterien
StGH 2011/71 26.03.2012Urteil
Strafverfahren - Nötigung (per Email) - Ort der Tat - Zuständigkeit der liechtensteinischen Gerichte
StGH 2011/110 26.03.2012Urteil
Strafrechtshilfe - Beschlagnahme von Urkunden über den eigentlichen Verdachtszeitraum hinaus
StGH 2011/78 06.02.2012Urteil
Freigabe strafrechtlich gesperrter Vermögenswerte - Pfandrecht des Staates - Rangordnung der Pfandrechte
StGH 2011/98 06.02.2012Urteil
Freigabe strafrechtlich gesperrter Vermögenswerte - Pfandrecht des Staates - Zeitpunkt des Pfandrechtserwerbs
StGH 2010/125 06.02.2012Urteil
Abschöpfung der Bereicherung - Beschwerdelegitimation - Parteistellung Begünstigter und wirtschaftlich Berechtigter
StGH 2011/059 26.09.2011Urteil
Rechtshilfeverfahren, Vertrauensgrundsatz
StGH 2010/139 29.08.2011Urteil
Rechtshilfe in Strafsachen – Willkür Ausfolgungsbeschluss
StGH 2011/47 18.05.2011Urteil
Geldwäscherei - Ausdehnung der Strafuntersuchung auf involvierte Sitzgesellschaften und ihre Organe - Ausdehnung auf kontoführende Bank
StGH 2010/158 29.03.2011Urteil
Strafvollzug - Haftaufschub - Anwendung des neuen Strafvollzugsgesetzes - kein Rückwirkungsverbot im Strafvollzusrecht
StGH 2010/142 29.03.2011Urteil
Strafverfahren, Verweigerung bedingte Entlassung
StGH 2009/50 08.02.2011Urteil
Verletzung der Begründungspflicht
StGH 2010/062 07.02.2011Beschluss
Zurückweisungsbeschluss, mangelndes Rechtsschutzinteresse
StGH 2010/72 07.02.2011Urteil
Strafverfahren wegen Geldwäschereiverdacht, Kontensperre
StGH 2010/117 07.02.2011Urteil
Strafrechtshilfe, Urkundenbeschlagnahme
StGH 2010/88 20.12.2010Urteil
Straftatbestand Rassendiskriminierung durch Beteiligung als Mitglied einer Gruppe, Vereinbarkeit mit Bestimmtheitsgebot sowie Vereins- und Versammlungsfreiheit
StGH 2010/95 20.12.2010Urteil
Rassendiskriminierung, Beteiligung an Vereinigung, Vereinbarkeit mit Bestimmtheitsgebot, Meinungs- und Versammlungsfreiheit
StGH 2009/207 09.08.2010Urteil
Rechtshilfe, Übersendung beschlagnahmter Unterlagen, Geldwäscherei, fehlende Tatsachenbehauptungen und fehlende Nachvollziehbarkeit Vortat
StGH 2010/58 09.08.2010Urteil
Verlängerung Kontosperre, zehnjährige, Verhältnismässigkeit
StGH 2008/150 21.06.2010Urteil
Strafverfahren - Verfahrenshilfe - Bekämpfbarkeit der Feststellungen zur Bemessung der Strafe
StGH 2009/167 18.05.2010Urteil
Strafverfahren wegen Veruntreuung
StGH 2010/7 18.05.2010Urteil
Bedingte Entlassung, willkürliche Verweigerung aus generalpräventiven Gründen bei Treuhanddelikten
StGH 2009/100 02.03.2010Urteil
Nichtverlängerung Frist bei Einspruch gegen Anklageschrift, Beschlagnahme und Verwertung von Anwaltskorrespondenz
StGH 2009/110 18.01.2010Beschluss
Normenkontrolle ANAG (in der Schweiz ausser Kraft), Rechtsnatur Kundmachung anwendbare schweizerische Rechtsvorschriften
StGH 2009/153 18.01.2010Urteil
Rechtshilfe, Verfassungsmässigkeit Urkundenbeschlagnahme
StGH 2009/126 01.12.2009Urteil
StGH 2009/161 01.12.2009Urteil
StGH 2009/051 01.12.2009Urteil
Rechtshilfeverfahren, verspäteter Antrag auf Freigabe Vermögen für Verwaltungs- und Liquidationskosten
StGH 2009/93 01.12.2009Urteil
Strafverfahren wegen Raufhandel, besondere Verantwortung für Eskalation
StGH 2009/143 23.10.2009Urteil
StGH 2008/159 23.10.2009Urteil
Wiederaufnahme Verfallsverfahren, anwendbare Verfahrensbestimmungen
StGH 2009/59 17.09.2009Urteil
StGH 2007/150 10.12.2008Entscheidung
Verletzung verfassungsmässig und durch die EMRK gewährleisteter Rechte (Streitwert: CHF 5'000.00)
StGH 2007/138 26.05.2008Entscheidung
Verletzung verfassungsmässig und durch die EMRK gewährleisteter Rechte (Streitwert: CHF 20'000.00)
StGH 2007/106 15.04.2008Entscheidung
Verletzung verfassungsmässig und durch die EMRK gewährleisteter Rechte (Streitwert: CHF 5'000.00)
StGH 2006/48 02.10.2006Entscheidung
StGH 2005/15 28.11.2005Entscheidung
StGH 2003/44 17.11.2003Entscheidung
StGH 2002/17 16.09.2002Entscheidung
StGH 2001/49 24.06.2002Entscheidung
StGH 1999/36 11.04.2000Entscheidung
StGH 1998/48 22.02.1999Entscheidung
VGH
VGH 2009/118 08.04.2010Entscheidung
Gewerbebewilligung für Tätigkeit als Domina
VGH 2009/121 21.01.2010Entscheidung
Amtshilfe gem. MG an BaFin
OGH
09 KG.2019.16 17.07.2020Urteil
09 KG.2019.13 07.02.2020Urteil
01 KG.2019.14 06.12.2019Urteil
14 UR.2018.305 07.06.2019Beschluss
09 KG.2018.19 05.04.2019Urteil
09 ES.2018.45 01.03.2019Urteil
09 KG.2017.24 05.10.2018Urteil
01 KG.2016.20 06.07.2018Urteil
01 KG.2017.22 15.06.2018Urteil
01 KG.2017.3 05.01.2018Urteil
13 UR.2016.112 01.12.2017Beschluss
09 ES.2017.21 03.11.2017Urteil
09 KG.2015.8 07.09.2017Urteil
11 UR.2017.158 21.07.2017Beschluss
09 KG.2015.10 21.08.2015Urteil
01 KG.2015.8 08.05.2015Urteil
12 RS 2007.134-34 08.05.2008Beschluss
1 KG 2006.10-364 10.01.2008Beschluss
1 KG 2006.4-315 10.01.2008Beschluss
1 KG 2006.14-130 08.11.2007Entscheidung
1 KG 2007.1-198 08.11.2007Entscheidung
1 KG 2007.4 08.11.2007Entscheidung
13 UR 2001.151-131 03.10.2007Beschluss
EU 1989.1544-40 09.08.2007Beschluss
1 KG 2006.4-239 04.05.2007Beschluss
1 CG.2005.6 05.04.2007Entscheidung
1 KG 2005.13-120 07.02.2007Entscheidung
1 KG 2006.5-95 09.01.2007Entscheidung
13 RS 2002.9-84 07.09.2006Beschluss
1 KG 2005.13-108 07.09.2006Beschluss
1 JG 2005.32-49 02.08.2006Entscheidung
12 UR 2004.374-103 04.05.2006Beschluss
9 CG.2001.74 06.03.2006Entscheidung
13 RS 2005.78-31 03.11.2005Beschluss
11 UR 2005.48-92 03.11.2005Beschluss
13 RS 2005.77-63 01.09.2005Beschluss
4 ES 2004.33-68 01.09.2005Entscheidung
4 ES 2004.77-35 19.07.2005Entscheidung
5 ES 2003.106-31 02.06.2005Beschluss