A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
1
2
Sachenrechtsverordnung
Art. 31 ff
SBPVG
Art. 23
Art. 4 Abs. 1
Art. 13 Abs. 1
Art. 17
Art. 20
Art. 21
Art. 23 f
SchulG
Art. 8
Art. 15a Abs. 2
Art. 67
Art. 68 Abs. 2
Art. 73a
Art. 73b
Art. 83
Art. 83 Abs. 2
Schulgesetz
Art. 8
Art. 68
Art. 73a
Art. 73b
Art. 83
SchulOV
Art. 21 Abs. 1
Art. 21 Abs. 7
SDÜ
Art. 54
Art. 62 Abs. 1
SHG
Art. 1
Art. 1 Ziff 1
Art. 2
Art. 2 Abs. 1
Art. 3
Art. 5
Art. 5 ff
Art. 8
Art. 8 Abs. 3
Art. 9 Abs. 2
Art. 14
Art. 17
Art. 17 Abs. 1 Bst. c
SHV
Art. 8
Art. 9
Art. 15 Abs. 2
Art. 20c
Art. 29 Bst. 1
SPBV
Art. 7 Abs. 1
Art. 17
Art. 17 Abs. 2
Art. 17 Abs. 4
SPG
Art. 25 Abs. 3
Art. 1
Art. 2
Art. 2 Abs. 1 Bst c
Art. 9
Art. 3 Abs. 1
Art. 3 Abs. 1 Bst. n
Art. 3 Abs. 1 Bst. k
Art. 4
Art. 5
Art. 5 Abs. 3
Art. 6
Art. 9 Abs. 3
Art. 10
Art. 15 Abs. 1 Bst a
Art. 24 Abs. 9
Art. 25
Art. 28 Abs. 1 Bst. c
SPG, LGBl. 1996 Nr. 116
Art. 15
SPV
Art. 1 Abs. 1
SR
Art. 102 Abs. 1
Art. 170b
Art. 251
Art. 251a
Art. 251b
Art. 251c
Art. 251d
Art. 251g
Art. 251h
Art. 251i
Art. 251j
Art. 251k
Art. 525
Art. 529
Art. 1 Abs. 2
Art. 2
Art. 2 Abs. 1
Art. 2 Abs. 2
Art. 3
Art. 13
Art. 20
Art. 20 Abs. 2
Art. 20a
Art. 23
Art. 25 ff
Art. 25 Abs. 2
Art. 27
Art. 28b Abs. 2
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 61
Art. 63 ff
Art. 67
Art. 68
Art. 101 Ziff. 3
Art. 102
Art. 113 Abs. 1
Art. 141 ff
Art. 170e
Art. 170a Abs. 2
Art. 170c Abs. 1
Art. 171
Art. 172
Art. 172 Abs. 2
Art. 196
Art. 199
Art. 199 Abs. 1
Art. 203 Abs. 1
Art. 219
Art. 251e
Art. 251f
Art. 310
Art. 313 Abs. 1 Ziff 3
Art. 315
Art. 316
Art. 316 Abs. 2
Art. 354
Art. 365
Art. 365 Abs. 3
Art. 373
Art. 373 Abs. 1
Art. 376
Art. 384
Art. 391
Art. 391 Abs. 1
Art. 392 ff
Art. 501
Art. 501 Abs. 2
Art. 502
Art. 503 Abs. 1
Art. 509
Art. 512
Art. 518
Art. 519
Art. 521
Art. 529 ff
Art. 530 Abs. 2
Art. 555
Art. 556
Art. 557
Art. 564
Art. 564 Abs. 3
Art. 565
Art. 566
Art. 568
Art. 571
Art. 582 Abs. 3
Art. 623
Art. 623 Abs. 1
Art. 625
Art. 626 Abs. 1
Art. 626 Abs. 3
Art. 627
Art. 627 Abs. 2
Art. 629 Abs. 1
SchlT Art. 32
SchlT Art. 62
SchlT Art. 63
SchlT Art. 87
SchlT Art. 88
SchlT Art. 101 Ziff 3
SchlT Art. 101 Ziff 3 Abs. 2
SSV
Art. 1 Abs. 1
Art. 87
Art. 87 ff
Art. 87 Abs. 1
Art. 88
Art. 88 Abs. 1
Art. 88 Abs. 2 Bst. d
Art. 88 Abs. 5 Bst a
Art. 91 Abs. 6
Art. 92
Art. 93
Art. 103 Abs. 3
StAG
Art. 21
Art. 51
SteAHG
Art. 1 ff
Art. 1 Abs. 2
Art. 2 Abs. 2 Bst. a
Art. 21
Art. 24
Art. 24 Abs. 1
Art. 24 Abs. 2
Art. 25
Art. 26
Art. 26 f
Art. 28
Art. 3 Abs. 1
Art. 7 Abs. 2 Bst. i
Art. 8 Abs. 2
Art. 1 ff
Art. 7
Art. 7 Abs. 2
Art. 7 Abs. 2 Bst. a
Art. 7 Abs. 2 Bst. e
Art. 7 Abs. 3
Art. 8 Abs. 1
Art. 8 Abs. 1 Bst. c
Art. 21 Abs. 1
Art. 21 Abs. 2
Art. 22
SteG
Art. 102
Art. 116
Art. 116 ff
Art. 116 Abs. 3
Art. 116 Abs. 4
Art. 117 f
Art. 117 Abs. 4
Art. 118
Art. 14 Abs. 2 Bst. d
Art. 14 Abs. 2 Bst. k
Art. 14 Abs. 2 Bst. s
Art. 158 Abs. 7
Art. 158 Abs. 9
Art. 16 Abs. 2
Art. 16 Abs. 3 Bst. g
Art. 160 Abs. 2 Bst. b
Art. 23 Abs. 1 Bst. a
Art. 23 Abs. 2 Bst. c
Art. 23 Abs. 5 Abs. b
Art. 3
Art. 35 ff
Art. 36
Art. 47 Abs. 3
Art. 48 Abs. 1 Bst. f
Art. 49
Art. 51 Abs. 1
Art. 58
Art. 94 Abs. 2
Art. 97 Abs. 2
Art. 7
Art. 8
Art. 12
Art. 12 Abs. 2
Art. 12 Abs. 4
Art. 18
Art. 23 Abs. 1 Bst. e
Art. 25 Abs. 2
Art. 32 Abs. 1 Bst e
Art. 37
Art. 45 Abs. 1
Art. 45 Abs. 1 Bst. a
Art. 45 Abs. 2 Bst. a
Art. 45 Abs. 2 Bst. h
Art. 47 Abs. 1
Art. 47 Abs. 3 Bst. c
Art. 55
Art. 62
Art. 64
Art. 64 ff
Art. 66 Abs. 1
Art. 73
Art. 77
Art. 82a
Art. 84
Art. 84 Abs. 1
Art. 88d
Art. 93
Art. 94 ff
Art. 117 Abs. 3
Art. 118 Abs. 3
Art. 119
Art. 120
Art. 121 Abs. 1
Art. 123
Art. 132
Art. 135
Art. 144
Art. 150 ff
Art. 160 Abs. 2
Art. 180a
SteG (1961)
Art. 47 Abs. 1 Bst. b
Art. 77
Art. 79
Art. 82a
Art. 84
Art. 88
Art. 88 Abs. 1
Art. 88d
SteV Steuerverordnung
Art. 13
Art. 19
Art. 21 Abs. 2
Art. 29
Art. 41 Abs. 2
Art. 26 Abs. 4
Art. 28 Abs. 3
Art. 33 Abs. 1
Art. 37
Art. 41
StG
§ 153
StGB
§ 167
§ 20c
§ 233 Abs. 1 Ziff. 2
§ 236 Abs. 1
§ 32
§ 32 Abs. 1
§ 32 Abs. 3
§ 33
§ 33 Abs. 1 Ziff. 1
§ 34
§ 34 Abs. 1 Ziff. 10
§ 34 Abs. 1 Ziff. 11
§ 34 Abs. 1 Ziff. 14
§ 34 Abs. 1 Ziff. 15
§ 34 Abs. 1 Ziff. 16
§ 34 Abs. 1 Ziff. 17
§ 34 Abs. 1 Ziff. 4
§ 34 Abs. 1 Ziff. 7
§ 37
§ 38
§ 41 Abs. 3
§ 45 Abs. 1
§ 71
§ 1
§ 1 Abs. 1
§ 2
§ 4
§ 5
§ 5 Abs. 3
§ 9
§ 11
§ 12
§ 15
§ 15 Abs. 2
§ 20
§ 20 Abs. 1
§ 20 Abs. 1 Ziff 1
§ 20 Abs. 4
§ 20 Abs. 5
§ 20a
§ 20a Abs. 1
§ 20b
§ 20b Abs. 2
§ 20c Abs. 1 Ziff 1
§ 21 Abs. 1
§ 21 Abs. 2
§ 26
§ 26 Abs. 1
§ 26 Abs. 2
§ 28
§ 31
§ 31a Abs. 4
§ 33 Ziff. 6
§ 33 Abs. 1
§ 33 Abs. 6
§ 34 Abs. 2
§ 34 Ziff 7
§ 34 Ziff 10
§ 34 Ziff 17
§ 34 Ziff 18
§ 34 Ziff 19
§ 38 Abs. 1
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 42 Abs. 1
§ 43
§ 43 Abs. 1
§ 43 Abs. 2
§ 43a Abs. 4
§ 46
§ 46 Abs. 1
§ 46 Abs. 2
§ 46 Abs. 4
§ 57
§ 57 Abs. 3
§ 58 Abs. 2
§ 59 Abs. 2
§ 59 Abs. 3
§ 60 Abs. 2 Ziff. 4
§ 61
§ 64 Abs. 1 Ziff 4
§ 64 Abs. 1 Ziff 6
§ 64 Abs. 1 Ziff 9
§ 65 Abs. 4 Ziff 3
§ 67
§ 67 Abs. 2
§ 74 Abs. 1
§ 74 Abs. 1 Ziff. 5
§ 74 Abs. 1 Ziff. 7
§ 75
§ 83
§ 89
§ 90 Abs. 1
§ 91
§ 105
§ 107
§ 108
§ 111 Abs. 2
§ 126a
§ 129
§ 133
§ 133 Abs. 1
§ 134
§ 142 Abs. 1
§ 144 Abs. 1
§ 145 Abs. 1 Ziff. 1
§ 146
§ 146 ff
§ 147 Abs. 2
§ 148a
§ 153
§ 153 Abs. 2
§ 156 Abs. 1
§ 158
§ 159
§ 159 Abs. 1 Ziff 1
§ 159 Abs. 1 Ziff 2
§ 161
§ 164
§ 165
§ 165 Abs. 2
§ 167 Abs. 2
§ 203
§ 205
§ 206
§ 206 Abs. 1
§ 208 Abs. 1 Ziff 2
§ 210
§ 212 Abs. 1
§ 218a
§ 218a Abs. 3
§ 226
§ 229
§ 229 Abs. 1
§ 232 Abs. 3
§ 235 Abs. 1
§ 235 Abs. 3
§ 283
§ 283 Abs. 1 Ziff 2
§ 283 Abs. 1 Ziff. 7
§ 288
§ 295
§ 297
§ 297 Abs. 1
§ 302
§ 304
§ 304 ff
§ 307
§ 307 f
§ 307 Abs. 1
§ 309
StGB alt
§ 60 Abs. 2 Ziff 4
StGHG
Art. 54 Abs. 1
Art. 11
Art. 15
Art. 15 Abs. 1
Art. 15 Abs. 1 Abs. 2
Art. 15 Abs. 3
Art. 15 Abs. 4
Art. 16
Art. 17
Art. 17 Abs. 1
Art. 17 Abs. 2
Art. 18
Art. 18 Abs. 1
Art. 18 Abs. 1 Bst. b
Art. 18 Abs. 1 Bst. c
Art. 18 Abs. 1 Bst b
Art. 18 Abs. 2
Art. 19
Art. 19 Abs. 1
Art. 19 Abs. 2
Art. 19 Abs. 3
Art. 20
Art. 20 Abs. 1
Art. 20 Abs. 1 Bst. a
Art. 20 Abs. 1 Bst. b
Art. 20 Abs. 1 Bst. c
Art. 20 Abs. 1 Bst b
Art. 20 Abs. 1 Bst c
Art. 21
Art. 21 Abs. 2
Art. 21 Abs. 3
Art. 22
Art. 23
Art. 23 Abs. 1 Bst a
Art. 24
Art. 24 Abs. 1 Bst. 1
Art. 24 Abs. 1 Bst. b
Art. 25
Art. 25 Abs. 1
Art. 25 Abs. 2
Art. 26
Art. 28
Art. 28 Abs. 2
Art. 35
Art. 35 Abs. 1
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 40 Abs. 1
Art. 40 Abs. 3
Art. 41
Art. 42 Abs. 1
Art. 43
Art. 44
Art. 44 Abs. 3
Art. 45
Art. 46 Abs. 4
Art. 47
Art. 47 Abs. 3
Art. 51
Art. 51 Abs. 1
Art. 52
Art. 52 Abs. 2
Art. 52 Abs. 3
Art. 52 Abs. 4
Art. 53
Art. 53 Abs. 1
Art. 53 Abs. 3
Art. 54
Art. 56
Art. 56 Abs. 1
Art. 56 Abs. 2
StipG
Art. 1 ff
Art. 11 Abs. 2 Bst. a
Art. 12 Abs. 2 Bst. a
Art. 15 Abs. 2
Art. 16 Abs. 2
StPG
Art. 22
Art. 22 Abs. 1
Art. 22 Abs. 1 Bst. g
Art. 22 Abs. 2
Art. 23 Abs. 1
Art. 23 Abs. 2
Art. 25
Art. 52 Abs. 3
Art. 56
Art. 58 Abs. 1
Art. 62
§ 20b
§ 32
Art. 3
Art. 7
Art. 36
Art. 37
§ 51 Abs. 2
StPO
Art. 97a Abs. 4
§ 131 Abs. 2 Abs. 3
§ 131 Abs. 2 Ziff. 1
§ 187 Abs. 2
§ 20a Abs. 3 Ziff. 2
§ 212 Abs. 1
§ 220 Ziff. 4
§ 221 Ziff. 2
§ 222 Abs. 1
§ 23 Abs. 1
§ 23 Abs. 3
§ 238b Abs. 3
§ 239 Abs. 3
§ 240 Abs. 1 Ziff. 1
§ 240 Abs. 4 Ziff. 1
§ 25 Abs. 1 Bst. a
§ 26a
§ 30c
§ 32 Abs. 2
§ 32 Abs. 2 Ziff. 2
§ 328
§ 329 Abs. 1
§ 329 Abs. 2
§ 332 Abs. 2
§ 348
§ 349 Abs. 2
§ 353 Abs. 3
§ 39 Abs. 1
§ 6 Abs. 2
§ 71 Abs. 2
§ 2
§ 2 Abs. 5
§ 3
§ 5 Abs. 1
§ 5 Abs. 2
§ 6
§ 6 Abs. 1
§ 12 Abs. 2
§ 20
§ 20a
§ 21 Abs. 1
§ 22
§ 22 Abs. 1
§ 22a
§ 22a ff
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 26 ff
Art. 26 Abs. 2
§ 26 Abs. 2
§ 26 Abs. 3
§ 28
§ 30 Abs. 2
§ 30 Abs. 3
§ 31
§ 32
§ 32 Abs. 1
§ 35
§ 37
§ 37 Abs. 2
§ 39
§ 41
§ 41 Abs. 1
§ 43 Abs. 2
§ 53 Abs. 1
§ 54 Abs. 1
§ 55
§ 60
§ 60 Abs. 1
§ 72
§ 72 Abs. 1
§ 73
§ 78
§ 79
§ 92
§ 92 ff
§ 92 Abs. 1
§ 93
§ 93 Abs. 1
§ 94
§ 95
§ 95 Abs. 3
Art. 96
§ 96
§ 96 Abs. 1
§ 96 Abs. 2
Art. 97a
Art. 97a Abs. 1
§ 97
§ 97a Abs. 5
§ 97a
§ 97a Abs. 1
§ 97a Abs. 1 Ziff 3
§ 97a Abs. 1 Ziff 4
§ 97a Abs. 1 Ziff. 3
§ 97a Abs. 3
§ 97a Abs. 4
§ 98
§ 98 Abs. 2
§ 98a Abs. 1
§ 98a
§ 98a Abs. 1 Ziff 2
§ 98a Abs. 1 Ziff. 3
§ 98a Abs. 4
§ 103 Abs. 1
§ 103 Abs. 1 Ziff. 1
§ 105
§ 106
§ 107
§ 107 Abs. 1
§ 107 Abs. 1 Ziff 3
§ 107 Abs. 1 Ziff. 1
§ 107 Abs. 1 Ziff. 2
§ 107 Abs. 1 Ziff. 3
§ 107 Abs. 3
§ 108
§ 108 Abs. 1
§ 108 Abs. 3
§ 114
§ 115 Abs. 1
§ 115a Abs. 1
§ 115 Abs. 2
§ 115a Abs. 2
§ 115 Abs. 3
§ 116
§ 124 Abs. 1
§ 127
§ 128
§ 131
§ 131 Abs. 1
§ 131 Abs. 2
§ 131 Abs. 2 Ziff 1
§ 131 Abs. 2 Ziff 3
§ 131 Abs. 2 Ziff. 1, 2
§ 131 Abs. 2 Ziff. 2
§ 131 Abs. 2 Ziff. 3
§ 131 Abs. 5
§ 133 Abs. 1
§ 135 Abs. 3
§ 138 Abs. 2
§ 140
§ 140 Abs. 2
§ 140 Abs. 3
§ 140 Abs. 4
§ 141
§ 143 Abs. 1
§ 145 Abs. 3
§ 147 Abs. 2
§ 163 Abs. 2, 3
§ 165 Abs. 2
§ 166
§ 166 Abs. 4
§ 167 Abs. 2
§ 169
§ 169 Abs. 1 Ziff. 2
§ 169 Abs. 1 Ziff. 4
§ 172
§ 173
§ 173 Abs. 1
§ 173 Abs. 3
§ 176 Abs. 3
§ 192
§ 198a
§ 198a Abs. 1 Ziff. 2
§ 202 Abs. 1
§ 205
§ 206 Abs. 1
§ 207 Abs. 2
§ 207 Abs. 3
§ 208 Abs. 1 Ziff. 1
§ 214
§ 215 Abs. 2 Ziff 6
§ 218
§ 218 Abs. 4
§ 219
§ 219 Abs. 2
§ 220
§ 220 Ziff 2
§ 220 Abs. 1
§ 220 Ziff 1
§ 220 Ziff. 1
§ 220 Abs. 3
§ 220 Ziff 3
§ 220 Ziff. 3
§ 220 Ziff 7
§ 220 Ziff 8
§ 220 Ziff. 8
§ 220 Ziff 9
§ 221
§ 221 Abs. 1
§ 221 Ziff. 1
§ 222 Abs. 2
§ 222 Abs. 5
§ 223
§ 224
§ 225
§ 225 Abs. 2
§ 226
§ 226 Abs. 1 Ziff 1
§ 226 Abs. 1 Ziff 2
§ 226 Abs. 1 Ziff. 2
§ 226 Abs. 2
§ 227
§ 228 Abs. 1
§ 228 Abs. 2
§ 229 Abs. 2
§ 232 Abs. 3
§ 233
§ 234
§ 234 Abs. 1
§ 235
§ 235 Abs. 1
§ 235 Abs. 2
§ 235 Abs. 3
§ 235 Abs. 4
§ 236
§ 237
§ 237 Abs. 1
§ 237 Abs. 2
§ 237 Abs. 4
§ 238
§ 238 Abs. 1
§ 238 Abs. 3
§ 238 Abs. 4
§ 239
§ 239 Abs. 1
§ 240
§ 240 Abs. 1
§ 240 Abs. 1 Ziff. 1a
§ 240 Abs. 1 Ziff. 2
§ 240 Abs. 1 Ziff. 4
§ 240 Ziff 2
§ 240 Ziff 3
§ 240 Ziff 4
§ 240 Ziff. 4
§ 241
§ 241 Abs. 1
§ 241 Abs. 2
§ 241 Abs. 4
§ 242 Abs. 1
§ 242 Abs. 2
§ 243 Abs. 1
§ 243 Abs. 5
§ 244
§ 249
§ 249 Abs. 1
§ 251 Abs. 1
Art. 253a
§ 256
§ 256 Abs. 1
§ 259 Abs. 3
§ 271 ff
§ 271 Abs. 1
§ 272
§ 272 Ziff. 2
§ 275
§ 280
§ 281 Abs. 1
§ 282
§ 283
§ 291
§ 295
§ 295 Abs. 1
§ 297 Abs. 1
§ 298 Abs. 1
§ 301 Abs. 1
§ 305
§ 306
§ 306 Abs. 1
§ 307
§ 309 Abs. 2
§ 310
§ 313 Abs. 3
§ 319 Abs. 1
§ 330
§ 340 Abs. 2
§ 346 Abs. 1
§ 354
§ 354 Abs. 1
§ 356
§ 356 Abs. 1
StPV
Art. 29
Art. 30
Strafregistergesetz
Art. 11
StRAG
Art. 2
Art. 8
StRegG
Art. 2 Abs. 1 Ziff. 4 m
Art. 2 Abs. 1 Ziff. 6
Art. 9 Abs. 3
Art. 10
Art. 11
StVG
Art. 2
Art. 2 Abs. 2
Art. 5 Abs. 1
Art. 7 Abs. 2
Art. 16
Art. 22 Abs. 2
Art. 29
Art. 36 Abs. 3
Art. 41
Art. 91
Art. 133
SUPG
Art. 1 ff
Art. 12
SVG
Art. 99
Art. 2
Art. 2 Bst f
Art. 15
Art. 15 Abs. 2
Art. 15 Abs. 3
Art. 16
Art. 16 Abs. 1
Art. 16 Abs. 1 Bst. d
Art. 24
Art. 24 Abs. 1
Art. 27
Art. 29 Abs. 1
Art. 29 Abs. 2
Art. 30
Art. 30 Abs. 1
Art. 32 Abs. 4
Art. 33 Abs. 3
Art. 34 Abs. 2
Art. 35 Abs. 2
Art. 47 Abs. 3
Art. 55
Art. 78
Art. 85 Abs. 1
Art. 86 Abs. 1
Art. 86 Abs. 3
Art. 86a
Art. 86a Abs. 1
Art. 87
Art. 88 Abs. 1
Art. 90 Abs. 2
Art. 91 Abs. 1
Art. 95 Abs. 1
StGH
StGH 2014/045 16.12.2014Urteil
Bemessungsgrundlage - Festlegung des Streitwerts - Verfassungsmässigkeit des Rechtsmittelausschlusses in RATG Art. 8 Abs. 4 ? - keine Normenkontrolle wegen fehlender Präjudizialität
StGH 2014/061 27.10.2014Urteil
Zulässigkeit von Verfahrenshilfe und Paupertätseid für juristische Personen - teilw. Aufhebung von ZPO § 60 Abs. 2 und ZPO § 63 Abs. 1 wegen Verfassungswidrigkeit (Normenkontrolle)
StGH 2013/205 02.09.2014Urteil
Aufsichtsabgabe FMA - Weiteranwendung einer vom StGH als verfassungswidrig erklärten Bestimmung auf pendente Verfahren - Ergreiferprämie - Verfassungsmässigkeit von StGHG Art. 19 Abs. 3
StGH 2013/050 01.07.2014Urteil
Amtshilfeverfahren in Marktmissbrauchsangelegenheiten - nachträgliche Beschwerde und einzelrichterliches Verfahren – Anforderungen Akteneinsicht und effektives Beschwerderecht
StGH 2013/118 04.02.2014Urteil
Kostenersatz im Verwaltungsverfahren - Verfassungswidrigkeit von Art. 90 Abs. 2 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (ALVG) - Normenkontrolle
StGH 2013/36 29.10.2013Urteil
Statistik betr. Umsätze der Leistungserbringer im Gesundheitswesen - Publikation von Personendaten - Verfassungsmässigkeit von Art. 4b KVG (Normenkontrolle)
StGH 2013/009 02.07.2013Urteil
Waffenverbot für Angehörige bestimmter Staaten - Verfassungsmässigkeit von Art. 12 Abs. 1 WaffV - Präjudizialitätserfordernis bei Normenkontrolle
StGH 2013/017 02.07.2013Beschluss
Einschränkung der Beschwerdefrist in Amtshilfeverfahren - Verfassungsmässigkeit von Art. 15 Abs. 4 Satz 2 StGHG (Normenkontrolle)
StGH 2013/68 02.07.2013Urteil
Eintrag im Strafregister - Auskunftsbeschränkung - längere Fristen bei bedingter Strafnachsicht - Verfassungsmässigkeit von Art. 9 Abs. 3 StRegG (Normenkontrolle)
StGH 2012/188 01.07.2013Urteil
Verletzung des Beschwerderechts durch restriktive Zustellvorschriften - Zustellung durch Hinterlegung - Aufhebung von Art. 19 Abs. 5 ZustG wegen Verfassungswidrigkeit (Normenkontrolle)
StGH 2013/16 01.07.2013Beschluss
Zurückweisung eines nicht genügend konkretisierten Normenkontrollantrages - Unpfändbarkeit von Sozialhilfeleistungen - Ungleichbehandlung mit ordentlichem Arbeitseinkommen
StGH 2012/198 14.05.2013Urteil
EMRK-konforme Auslegung von Art. 88 Abs. 4 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (ALVG) - (Normenkontrolle)
StGH 2012/193 14.05.2013Urteil
Pumpgun-Waffenverbot, Normenkontrolle
StGH 2012/163 13.05.2013Urteil
Gleichstellung elterliche Obsorge unverheirateter Eltern, Voraussetzung der dauernden häuslichen Gemeinschaft
StGH 2012/175 25.03.2013Urteil
Aufhebung von Art. 30a Abs. 6 Bst. i des Finanzmarkaufsichtgesetzes und von Art. 16 Abs. 2 Bst. a der FMA-AGV wegen Verfassungswidrigkeit (Normenkontrolle)
StGH 2012/176 04.02.2013Urteil
Widerruf der Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung von straffälligen Ausländern - Verhältnismässigkeitsprüfung - Verfassungsmässigkeit und Auslegung von AuG Art. 48 Abs. 2 (Normenkontrolle)
StGH 2012/075 11.12.2012Urteil
Verfassungswidrigkeit von Art. 15 und Art. 33 Abs. 1 des (inzwischen aufgehobenen) Flüchtlingsgesetzes - Normenkontrolle
StGH 2012/76 11.12.2012Urteil
Rechtsmittel der Revision im Strafverfahren - Ungleichbehandlung - Verfassungswidrigkeit von StPO § 235 (Normenkontrolle)
StGH 2011/142 29.06.2012Urteil
Subsidiarantrag eines Privatbeteiligten - Verfassungsmässigkeit des Rechtsmittelausschlusses von § 173 Abs. 3 StPO - Normprüfung
StGH 2011/70 29.06.2012Urteil
Normenkontrolle - teilweise Aufhebung von Art. 7 Abs. 1 des Ausserstreitgesetzes - positivierter Rechtsmittelausschluss bei Verfahrenshilfe in Ausserstreitsachen
StGH 2011/197 14.05.2012Urteil
Tilgung von ausländischen Verurteilungen - Löschung aus dem Strafregister - Verfassungsmässigkeit StRegG (Normenkontrolle)
StGH 2010/063 28.11.2011Urteil
aktorische Kaution für juristische Person - Sicherheitsleistung für Prozesskosten - EWR- und Verfassungskonformität
StGH 2011/17 01.07.2011Urteil
Teilweise Aufhebung von §73 Abs. 2 ZPO wegen Verfassungswidrigkeit (Normenkontrolle) - Fristunterbrechung bei Verfahrenshilfeantrag - keine unterschiedliche Behandlung von Kläger und Beklagtem
StGH 2010/128 08.02.2011Urteil
Rechtshilfe in Strafsachen - keine Zustellung ins Ausland - zulässige Einschränkung des Beschwerderechts - Verfassungsmässigkeit von Art. 9 Abs. 2a und Art. 58b RHG (Normenkontrolle)
StGH 2010/20 07.02.2011Urteil
Normenkontrolle Sicherheitsleistung für Prozesskosten; nicht heilbare Gehörsverletzung durch Nichtvorlage des Antrags auf Klagszurücknahme
StGH 2010/82 07.02.2011Urteil
Normenkontrolle Couponsteuer, Kritisierbarkeit Rechtsverkehrssteuer, Gestaltungsfreiheit Gesetzgeber
StGH 2010/95 20.12.2010Urteil
Rassendiskriminierung, Beteiligung an Vereinigung, Vereinbarkeit mit Bestimmtheitsgebot, Meinungs- und Versammlungsfreiheit
StGH 2009/200 09.08.2010Urteil
Beschwerdelegitimation im Rechtshilfeverfahren, persönliche und direkte Betroffenheit
StGH 2010/048 22.06.2010Urteil
Verlängerung Kontensperre
StGH 2010/025 29.03.2010Urteil
Amtshilfeverfahren Marktmissbrauch, Geltungsbereich
StGH 2009/046 02.03.2010Urteil
Gnadengesuch - Befangenheit Richter
StGH 2009/110 18.01.2010Beschluss
Normenkontrolle ANAG (in der Schweiz ausser Kraft), Rechtsnatur Kundmachung anwendbare schweizerische Rechtsvorschriften
StGH 2009/169 14.12.2009Urteil
Amtshilfe gemäss Marktmissbrauchsgesetz, Verhältnismässigkeit, Vertraulichkeit, Rückwirkung
StGH 2003/98 04.05.2004Entscheidung